Đề xuất cho phép tổ chức doanh nghiệp nước ngoài cho, tặng, viện trợ vũ khí

(PLVN) - Đối với dự án Luật Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi), Chính phủ đề nghị sửa đổi, bổ sung chính sách cho phép tổ chức doanh nghiệp nước ngoài cho, tặng, viện trợ vũ khí, công cụ hỗ trợ cho Việt Nam để phục vụ cho việc nghiên cứu, sản xuất trang bị, sử dụng.
Bộ trưởng Lê Thành Long trình bày báo cáo tổng hợp. (Ảnh: Phạm Thắng)
Bộ trưởng Lê Thành Long trình bày báo cáo tổng hợp. (Ảnh: Phạm Thắng)

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 28, sáng 18/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét đề nghị bổ sung một số dự án luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 (gồm các dự án: Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi); Luật Hóa chất (sửa đổi); Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi)...).

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã báo cáo tổng hợp, rút gọn về đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 đối với 4 dự án luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024. Cụ thể: Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi), Luật Hóa chất (sửa đổi), Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), Luật Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi).

Theo đó, đối với dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi), Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết, Luật Phòng, chống mua bán người được Quốc hội khóa XII thông qua năm 2011, có hiệu lực thi hành năm 2012.

Bên cạnh kết quả đạt được quá trình triển khai Luật bộc lộ một số khó khăn, bất cập yêu cầu phải sửa đổi Luật hiện hành. Theo đó, Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, bổ sung dự án Luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 và thông qua tại Kỳ họp thứ 8, với 3 nhóm chính sách: Hoàn thiện quy định về căn cứ xác định nạn nhân; Quy định chế độ hỗ trợ người đang trong quá trình xác định là nạn nhân; Hoàn thiện quy định để nâng cao chế độ, chính sách hỗ trợ và bảo vệ nạn nhân.

Về dự án Luật Hóa chất (sửa đổi), Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết, Luật Hóa chất được Quốc hội khóa XII thông qua năm 2007, có hiệu lực năm 2008 đã thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước cho các hoạt động hóa chất. Bên cạnh những kết quả đạt được, sau 15 năm thi hành, pháp luật điều chỉnh hoạt động hóa chất đã phát sinh một số bất cập và khó khăn vướng mắc trong quá trình thực thi.

Để tiếp tục thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển công nghiệp hóa chất, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với sự phát triển của công nghiệp hóa chất, Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật đã được nghiên cứu hoàn thiện, Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, bổ sung dự án Luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 và thông qua tại Kỳ họp thứ 8.

Theo đó, dự án Luật được xây dựng với 4 nhóm chính sách: Phát triển bền vững ngành công nghiệp hóa chất thành ngành công nghiệp nền tảng hiện đại; Quản lý hóa chất đồng bộ trong toàn bộ vòng đời; Quản lý hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm; Nâng cao hiệu quả bảo đảm an toàn hóa chất.

Quang cảnh phiên làm việc sáng 18/12. (Ảnh: Nghĩa Đức)

Quang cảnh phiên làm việc sáng 18/12. (Ảnh: Nghĩa Đức)

Về dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) sửa đổi, Bộ trưởng Lê Thành Long nêu rõ, Luật Thuế GTGT được Quốc hội khóa XII thông qua năm 2008 và có hiệu lực thi thành năm 2009. Để tiếp tục thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật được hoàn thiện với 5 nhóm chính sách: Hoàn thiện các quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT; Hoàn thiện quy định về cách tính thuế GTGT; Hoàn thiện các quy định về thuế suất thuế GTGT; Hoàn thiện các quy định về khấu trừ thuế GTGT đầu vào; Hoàn thiện các quy định về hoàn thuế GTGT.

Đối với dự án Luật Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi), Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật đã được Chính phủ xem xét thông qua với 4 chính sách: Hoàn thiện quy định về khái niệm vũ khí, công cụ hỗ trợ, linh kiện vũ khí công cụ hỗ trợ và vật liệu nổ công nghiệp mới, quy định về quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh xuất khẩu nhập khẩu dao có tính sát thương cao; Cắt giảm, đơn giản hóa giấy tờ hồ sơ quy định trong các thủ tục hành chính về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ, quy định cấp giấy phép sử dụng vũ khí công cụ hỗ trợ, không quy định thời hạn trong giấy phép sử dụng và chuyển việc cấp giấy xác nhận đăng ký sang cấp giấy phép sử dụng; Cho phép tổ chức doanh nghiệp nước ngoài cho, tặng, viện trợ vũ khí, công cụ hỗ trợ cho Việt Nam để phục vụ cho việc nghiên cứu, sản xuất trang bị, sử dụng; Sửa đổi, bổ sung một số quy định về nghiên cứu sản xuất kinh doanh sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các tổ chức, doanh nghiệp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Khắc Định cho biết, UBTVQH tán thành với sự cần thiết sửa đổi Luật Hóa chất, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Phòng, chống mua bán người, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí và vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; cơ bản tán thành với nội dung các chính sách do Chính phủ đề xuất đối với 4 dự án Luật. Hồ sơ đã được chuẩn bị đầy đủ, đúng quy định.

UBTVQH đề nghị Chính phủ và các Bộ lưu ý tiếp thu ý kiến của các thành viên UBTVQH, ý kiến phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch QH, ý kiến thẩm tra của các cơ quan của QH trong quá trình xây dựng các dự án Luật này. UBTVQH tán thành việc bổ sung 4 dự án Luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 với các chính sách như trên.

Về tiến độ trình QH, UBTVQH thống nhất, đối với dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi), sẽ trình QH cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, thông qua tại Kỳ họp thứ 8 như Chính phủ đề nghị. Đối với dự án Luật Hóa chất (sửa đổi), trình QH cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8, thông qua tại Kỳ họp thứ 9. Đối với dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (sửa đổi), trình QH cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 8, trong quá trình chuẩn bị, nếu Chính phủ chuẩn bị tốt, đưa ra thảo luận tại Kỳ họp thứ 7 được các đại biểu QH đồng thuận cao thì UBTVQH sẽ xem xét, phối hợp với Chính phủ trình QH thông qua tại Kỳ họp thứ 7 theo quy trình tại 1 kỳ họp.

UBTVQH đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát trong quá trình xây dựng các dự án Luật, nếu có điều chỉnh, bổ sung chính sách thì cần thực hiện đúng theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Trong quá trình soạn thảo cần chuẩn bị kỹ các nội dung theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch QH, ý kiến của UBTVQH, ý kiến thẩm tra của các cơ quan. Chính phủ cần tiếp tục rà soát, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị, khẩn trương bổ sung các luật có tính cấp bách mà thực tiễn đang đòi hỏi, đã được QH, UBTVQH nêu trong các Nghị quyết, các văn bản chỉ đạo.

Tại phiên họp, với 100% biểu quyết tán thành, UBTVQH đã thông qua đề nghị bổ sung một số dự án Luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 (gồm các dự án: Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi); Luật Hóa chất (sửa đổi); Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi).

Đọc thêm