Đề xuất giảm một loạt phí, lệ phí lĩnh vực hàng không đến hết năm 2020

(PLVN) -Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo thông tư quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không để lấy ý kiến các bộ ngành, đơn vị liên quan.

Hình minh họa.

Hình minh họa.

Theo Bộ Tài chính, việc xây dựng dự thảo là thực hiện Chỉ thị số 11 của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

Tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất, mức thu, nộp phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không sân bay bằng 90% mức quy định hiện hành tại Điều 4 Thông tư số 247/2016/TT-BTC. Cụ thể, mức thu phí hiện nay đối với dịch vụ bảo đảm hoạt động bay là 165.000 đồng/lượt hạ hoặc cất cánh; phí kinh doanh cảng hàng không là 335.000 đồng/lượt hạ hoặc cất cánh.

Mức thu, nộp phí hải quan và lệ phí ra, vào cảng hàng không, sân bay đối với chuyến bay của nước ngoài đến các Cảng hàng không Việt Nam cũng được Bộ Tài chính đề xuất giảm. Theo đó, tổ chức, cá nhân là người nộp phí, lệ phí chỉ phải nộp bằng 90% mức thu hiện hành, quy định tại Điều 4, Thông tư số 194/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính. Theo Thông tư số 194/2016/TT-BTC, lệ phí ra, vào cảng, hàng không sân bay là 50 USD/chuyến bay đến; phí hải quan cũng 50 USD/chuyến bay đến.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đề xuất giảm mức thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm đối với máy bay và phí thẩm định cấp chứng chỉ, giấy phép, giấy chứng nhận trong hoạt động hàng không dân dụng; cấp giấy phép ra vào khu vực hạn chế cảng hàng không, sân bay.

Trong đó, phí thẩm định cấp giấy phép, giấy chứng nhận chứng chỉ; cơ sở thiết kế, chế tạo, bảo dưỡng, thử nghiệm máy bay sẽ giảm từ 20 triệu đồng xuống còn 16 triệu đồng/lần cấp (cấp lần đầu); các lần cấp lại cũng được giảm phí tùy thuộc vào lý do cấp lại; phí cấp lại do thay đổi nội dung cũng giảm từ 15 triệu xuống 12 triệu đồng; phí cấp lại do mất, rách, hỏng giảm từ 2,4 triệu xuống 1,92 triệu đồng. 

Phí thẩm định cấp giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay cũng nằm trong danh mục dự kiến giảm, từ 30 triệu đồng xuống còn 24 triệu đồng đối với lần đầu cấp và giảm từ 10 triệu xuống còn 8 triệu với phí cấp lại.

Phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, kinh doanh hàng không chung vì mục đích thương mại được đề xuất giảm từ 20 triệu đồng xuống 16 triệu đồng với lần đầu cấp.

Dịch vụ cấp giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không cũng được đề xuất giảm phí. Theo đó, phí cấp giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không quốc tế giảm từ 50 triệu đồng xuống 40 triệu đồng, cung cấp dịch vụ tại cảng hàng không khác giảm từ 30 xuống 24 triệu đồng đối với cấp lần đầu...

Theo Bộ Tài chính, mức giảm các loại phí, lệ phí nêu trên dự kiến thực hiện từ khi Thông tư được ban hành cho đến hết năm 2020. Từ 1/1/2021, các loại phí, lệ phí nộp theo quy định hiện hành.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm