Điện Biên tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy THADS

(PLVN) -Tháng 01/2020, Cục THADS tỉnh Điện Biên tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được Tổng cục giao. 

Việc triển khai thực hiện kế hoạch công tác được đảm bảo kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm đối với từng mặt công tác cụ thể; công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành được thực hiện quyết liệt, cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành; Cục và các Chi cục đã chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, phát huy vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; kết quả thi hành án dân sự toàn tỉnh về việc đạt tỷ lệ 70,83%, về tiền đạt tỷ lệ 52,55%.  

 Thực hiện hướng dẫn chỉ đạo của Tổng cục THADS, Cục THADS tỉnh đã thực hiện việc hướng dẫn giao và sử dụng biên chế năm 2020; chỉ đạo thực hiện xử lý biên chế thực hiện vượt quá biên chế được giao; thực hiện công tác kiện toàn lãnh đạo quản lý đối 02 Chi cục THADS cấp huyện (Mường Chà, Mường Lay); Cục đã quyết định bổ nhiệm thêm 03 Thư ký thi hành án. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức thi hành án trong tỉnh tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, Cục đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ về THADS, theo dõi THAHC cho gần 100 lượt Chấp hành viên, công chức thi hành án toàn tỉnh.

Những tháng tiếp theo, Cục THADS Điện Biên cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy của Cục, các phòng chuyên môn và các Chi cục trực thuộc, đảm bảo về số lượng, chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ công tác; thực hiện tốt việc luân chuyển, điều động, biệt phái Chấp hành viên, công chức thi hành án; làm tốt công tác đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, công tác bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ THADS, THAHC; tăng cường rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ công chức thi hành án; nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể trong cơ quan, đơn vị. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm