Doanh nghiệp chưa bị phạt thêm tiền nếu nộp thiếu thuế tạm nộp 3 quý đầu năm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Để kịp thời hỗ trợ cho doanh nghiệp (DN) yên tâm phục hồi sản xuất kinh doanh, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) sẽ trình cơ quan có thẩm quyền cho phép tạm thời chưa thực hiện phạt chậm nộp quy định tại điểm b khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP…

Doanh nghiệp chưa bị phạt thêm tiền nếu nộp thiếu thuế tạm nộp 3 quý đầu năm

Từ ngày 5/12/2020, Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế chính thức có hiệu lực.

Điểm b, Khoản 6, Điều 8, Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định, tổng số thuế thu nhập DN (TNDN) tạm nộp của 3 Quý đầu năm tạm nộp không được thấp hơn 75% tổng số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán thuế năm.

Trường hợp DN nộp thiếu số thuế tạm nộp của 3 Quý đầu năm sẽ phải nộp thêm tiền nộp chậm tính trên số thuế nộp thiếu. Thời gian tính nộp chậm bắt đầu từ ngày kế tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế thu nhập DN Quý 3 đến này nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

Quy định này khiến nhiều DN lo lẳng bởi DN không thể tính toán được lợi nhuận cả năm và số thuế phải nộp, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài.

Theo Bộ Tài chính, năm 2021, tình hình dịch COVID-19 đã dẫn đến quý III/2021 có 23 tỉnh phải thực hiện giãn cách xã hội theo yêu cầu của Chính phủ nên tình hình hoạt động kinh doanh quý II/2021 của các DN tại các tỉnh này bị tạm ngừng, có nhiều DN không phát sinh thu nhập dẫn đến không phát sinh số thuế TNDN phải tạm nộp.

Quý IV, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới nên các địa phương đã bỏ thực hiện giãn cách, Nhà nước cũng có nhiều biện pháp hỗ trợ DN phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh nên chủ yếu số thuế TNDN sẽ phát sinh trong quý IV. Vì vậy, nếu thực hiện tính tiền chậm nộp theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP nêu trên sẽ gây khó khăn cho DN.

Do đó, để kịp thời hỗ trợ cho DN yên tâm phục hồi sản xuất kinh doanh, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) sẽ trình cơ quan có thẩm quyền cho phép tạm thời chưa thực hiện quy định “trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 3 quý đầu năm thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế TNDN quý III đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước” tại điểm b khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ cho đến khi Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành.

Ngoài ra, để tạo thuận lợi cho DN trong việc thực hiện quy định tạm nộp thuế TNDN theo quý, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) sẽ trình cơ quan có thẩm quyền cho phép sửa đổi quy định về tỷ lệ tạm nộp thuế TNDN và thời điểm tính tiền chậm nộp tại điểm b khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ để phù hợp với thời điểm nộp báo cáo tài chính quý của các DN thuộc diện lập báo cáo tài chính quý cho các cơ quan quản lý nhà nước cũng như tình hình thực tế của năm 2021.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm