Đồng chí Lại Xuân Môn tái đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Cao Bằng với số phiếu tuyệt đối

(PLVN) - Sáng nay (28/10), Ban Chấp hành Đảng bộ khoá XIX đã báo cáo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 kết quả Hội nghị lần thứ nhất. 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội.

Theo kết quả bầu cử đã công bố tại Đại hội biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX có 53 đại biểu được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng. Phát huy tinh thần tập trung dân chủ, phiên họp lần thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí;

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX đã bầu đồng chí Lại Xuân Môn tiếp tục tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng với số phiếu 53/53, đạt tỷ lệ 100%. Các đồng chí Triệu Đình Lê, Hoàng Xuân Ánh được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 11 đồng chí. Đồng chí Tô Vũ Lập, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ khoá XVIII tái đắc cử Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ khoá XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Lại Xuân Môn tái đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Cao Bằng với số phiếu tuyệt đối ảnh 1
Đồng chí Lại Xuân Môn tái đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Cao Bằng khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 

Tiếp đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng đã tiến hành bầu 18 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm