“Đồng Nai là một trong những cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước”

(PLVN) - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra vào  ngày 15/10 tại Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI.

Khát vọng phát triển trong nhóm đầu cả nước

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá, dù quốc tế và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp và diễn biến của dịch Covid 19, song với truyền thống đoàn kết, năm năm qua, tỉnh Đồng Nai đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng và khá toàn diện về các mục tiêu, chỉ tiêu mà đại hội đã đề ra.

Kinh tế tiếp tục giữ mức tăng trưởng cao, ổn định; hoạt động văn hóa - xã hội có tiến bộ trên nhiều mặt; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện. Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả toàn diện; đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Báo cáo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy nhận định, trong nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ tỉnh đã thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện.

Trong đó, kinh tế tiếp tục phát triển ở tất cả các lĩnh vực, tiềm lực và quy mô kinh tế tăng lên. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân mỗi năm tăng 8,14%, nằm trong nhóm tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước. Quy mô GRDP tính theo giá hiện hành đến năm 2020 đạt gần 400 nghìn tỷ đồng (tương đương 17,2 tỷ USD), gấp 1,7 lần so với năm 2015. GRDP bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 124 triệu đồng/người, tương đương khoảng 5.300 USD, gấp hơn 1,7 lần năm 2015.

Theo báo cáo chính trị, cơ cấu lao động dịch chuyển mạnh mẽ từ khu vực nông nghiệp sang khu vực công nghiệp và dịch vụ. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện, cạnh tranh minh bạch, bình đẳng hơn, tạo điều kiện thúc đẩy các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp phát triển.

Đồng chí Hồ Thanh Sơn nhấn mạnh, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo quyết liệt, đạt nhiều kết quả vượt bậc. Đến nay, Đồng Nai là một trong hai tỉnh đầu tiên cả nước được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2019. Hiện toàn tỉnh có 43 xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao và 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu, vượt nghị quyết đề ra.

“Đồng Nai là một trong những cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước” ảnh 1
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng hoa chúc mừng Đại hội. 
 

Bên cạnh đó, lĩnh vực văn hóa, giáo dục và đào tạo, y tế có bước phát triển, an sinh xã hội cơ bản được bảo đảm, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Quốc phòng an ninh được giữ vững. Đã chủ động nắm tình hình, đấu tranh vô hiệu hóa, làm thất bại âm mưu, hoạt động khủng bố, phá hoại của các thế lực thù địch, phản động.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng. Bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục được nâng lên. Công tác xây dựng chính quyền có nhiều tiến bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên. Công tác cải cách hành chính theo hướng phục vụ, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động các cơ quan nhà nước được các cấp ủy đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo.

Tuy nhiên, theo báo cáo, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh còn một số mặt hạn chế, yếu kém. Trong đó, kinh tế tăng trưởng cao nhưng chưa thật sự bền vững. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đô thị tuy có bước phát triển nhưng chưa đáp ứng yêu cầu. Kết quả thực hiện chính sách bảo hiểm có mặt chưa đạt yêu cầu, nhất là chưa khắc phục tình trạng nợ bảo hiểm ở một số doanh nghiệp còn kéo dài, bỏ trốn gây hậu quả nghiêm trọng. Công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường có mặt còn hạn chế.

Năm nội dung và tầm nhìn 2050

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh đã phát huy tinh thần sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức đạt được thành tựu quan trọng, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Cụ thể, Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành 18/20 chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X; GRDP giai đoạn 2015 - 2020 tăng 8,14%, nằm trong nhóm tỉnh, thành phố cao nhất cả nước.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, dịch vụ chiếm 91,7% trong GRDP; công nghiệp hỗ trợ bước đầu hình thành, tạo mối liên kết sản xuất giữa các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch phát triển khá. Ngành nông nghiệp được cơ cấu lại, từng bước hướng tới phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao.

Về chương trình nông thôn mới, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Đồng Nai là một trong hai tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Trong đó, có 43 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, vượt mục tiêu nghị quyết Đảng bộ tỉnh đề ra. Các chính sách an sinh xã hội, dạy nghề và giải quyết việc làm thực hiện có hiệu quả; công tác giảm nghèo đạt kết quả tốt, hiện toàn tỉnh chỉ còn 0,19% hộ nghèo.

“Đồng Nai là một trong những cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước” ảnh 2
Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhận xét, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ tỉnh vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm. Điều này cần nhận diện và đề ra giải pháp khắc phục hiệu quả trong nhiệm kỳ tới. Đáng chú ý là kinh tế tăng trưởng cao nhưng chưa thực sự bền vững; cơ cấu nội bộ các ngành kinh tế chuyển dịch chậm; ngành công nghiệp công nghệ cao, các ngành dịch vụ có giá trị cao gia tăng lớn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Công tác quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường còn hạn chế; phát triển văn hóa chưa tương xứng với phát triển kinh tế…

Để xây dựng Đồng Nai thành một trong những cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước vào năm 2025 và thuộc nhóm đầu các tỉnh phát triển, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị đại hội tập trung thảo luận 5 nội dung quan trọng.

Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh, việc tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện hiệu quả quan điểm phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, tập trung đột phá về kết cấu hạ tầng, đào tạo nhân lực, cải cách hành chính; tăng cường tháo gỡ khó khăn, xóa bỏ các điểm nghẽn đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa, cơ cấu lại các ngành kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh.

Tập trung lập quy hoạch, quản lý quy hoạch của tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050. Chú trọng quy hoạch, điều chỉnh các khu, cụm công nghiệp, khu dịch vụ chất lượng cao, có thế mạnh, đón đầu và đáp ứng nhu cầu khi dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành cùng các dự án cao tốc, phục vụ mục tiêu phát triển…

Chiều nay (15/10), các đại biểu đã nghe ông Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trình bày tờ trình về yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI gồm 54 đồng chí (trong đó 53 đồng chí được xây dựng từ nguồn quy hoạch cán bộ trong tỉnh và 1 đồng chí được Trung ương điều động, tăng cường về). Tại Đại hội sẽ giới thiệu 59 đồng chí để bầu 52 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới; còn lại khuyết 2 đồng chí sẽ được bổ sung trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau khi nghe Bí thư Tỉnh ủy trình bày tờ trình về yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu dự Đại hội đã tiến hành thảo luận danh sách nhân sự Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm