Đợt thi đua ý nghĩa trong cơ quan THADS Quân đội

(PLO) - Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (THADS) (19/7/1946 -19/7/2016) và 23 năm ngày truyền thống ngành THADS trong Quân đội (15/6/1993-15/6/2016); toàn Ngành đã phát động phong trào thi đua rộng khắp tới toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ với chủ đề “Tích cực, đổi mới, chính xác, an toàn, hiệu quả”.

Thiếu tướng Phạm Ngọc Trai, Cục trưởng (người đứng thứ 4 từ phải sang) cùng các cán bộ chủ chốt Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng tại Lễ phát động thi đua 2016.

Thiếu tướng Phạm Ngọc Trai, Cục trưởng (người đứng thứ 4 từ phải sang) cùng các cán bộ chủ chốt Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng tại Lễ phát động thi đua 2016.

Đây là đợt thi đua có ý nghĩa rất quan trọng nhằm giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nâng cao lòng tự hào, ý thức trách nhiệm, giữ gìn và phát huy truyền thống THADS và ngành THADS trong Quân đội; quá trình thực hiện đã phát huy được tính tích cực, chủ động, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên các tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu đề ra, trên các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Thường xuyên quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong công tác tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quản lý nhà nước về THADS trong Quân đội; đã chủ động triển khai Kế hoạch công tác của Ngành sau khi được Thủ trưởng Bộ phê duyệt. Tham gia soạn thảo đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng thể chế, hệ thống pháp luật nói chung và hệ thống pháp luật về THADS theo tiến trình của Nhà nước và Bộ Quốc phòng. 

Triển khai, thực hiện tốt công tác quản lý chuyên ngành đúng pháp luật, đạt hiệu quả theo chỉ tiêu được giao; làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên toàn Ngành; thường xuyên chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, nhân viên cả về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác;

Khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ tự nghiên cứu học tập và phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp cử cán bộ đi bồi dưỡng, đào tạo tại các học viện, nhà trường trong, ngoài Quân đội; không để xảy ra vi phạm pháp luật, kỷ luật Quân đội.

Triển khai thực hiện các quyết định và đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm các chức danh cán bộ ngành bảo đảm đúng tiêu chuẩn, nguyên tắc. Xây dựng kế hoạch, phân cấp ngân sách bảo đảm hợp lý, kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và cải cách tư pháp trong giai đoạn mới. 

Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống THADS và 23 năm ngày thành lập ngành THADS trong Quân đội, như: Giáo dục, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của đơn vị và địa bàn đóng quân trên cả nước; nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ hiểu rõ vị trí, vai trò, giá trị lịch sử hình thành và phát triển THADS nói chung và THADS trong Quân đội; tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao ở các đơn vị; thành lập Đội tuyển tham dự thi chấp hành viên giỏi vòng chung kết lần thứ nhất với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp. 

Cấp ủy các cấp trong toàn Ngành thường xuyên chăm lo lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật, truyền thống và huấn luyện quân sự. Xây dựng, ban hành các quy chế, quy định phù hợp với quy định của trên và cơ cấu tổ chức của cơ quan bảo đảm cho hoạt động có nền nếp, hiệu quả; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, gắn xây dựng đơn vị an toàn với xây dựng địa bàn an toàn.

Thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ’’. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu và chấp hành kỷ luật Quân đội; làm tốt công tác dân vận, xứng đáng với truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Toàn Ngành an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Với thành tích 23 năm xây dựng và trưởng thành, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống THADS, ngành THADS trong Quân đội đã đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 02 cá nhân vì đã có bề dày thành tích trong công tác THADS.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Ra mắt Diễn đàn "Luật học và Phát triển".

Đại học Luật Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trong Tuần lễ nghiên cứu Khoa học năm 2021

(PLVN) - Ngày 15/6, Đại học Luật Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Tuần nghiên cứu khoa học năm 2021 và ra mắt Diễn đàn “Luật học và Phát triển”. Cùng ngày, Trường tổ chức Hội thảo “Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và những vấn đề đặt ra cho việc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Đọc thêm