Dự án tại nút giao thông Ngã ba Huế do UBND thành phố Đà Nẵng làm chủ đầu tư

(PLVN) - Theo điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, UBND thành phố Đà Nẵng vừa được giao làm chủ đầu tư Dự án nút giao thông khác mức tại nút giao thông Ngã ba Huế.

Dự án tại nút giao thông Ngã ba Huế do UBND thành phố Đà Nẵng làm chủ đầu tư

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ra Nghị quyết số 952/NQ-UBTVQH14 điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và hàng năm từ Bộ Giao thông Vận tải sang UBND thành phố Đà Nẵng cho Dự án nút giao thông khác mức tại nút giao thông Ngã ba Huế, thành phố Đà Nẵng.

Dự án tại nút giao thông Ngã ba Huế do UBND thành phố Đà Nẵng làm chủ đầu tư ảnh 1
 Ngã ba Huế, thành phố Đà Nẵng.

Cụ thể, Nghị quyết điều chỉnh giảm số tiền 1.651.664 triệu đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 – 2020 và năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải; đồng thời, giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 – 2020 và năm 2020 cho UBND thành phố Đà Nẵng số tiền trên để thanh toán cho Dự án nút giao thông khác mức tại nút giao thông Ngã ba Huế, thành phố Đà Nẵng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này và quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng pháp luật, đúng mục đích, đạt hiệu quả cao.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm