Giám sát chuyên đề tại các cụm công nghiệp tỉnh Hưng Yên

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 14/6, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hưng Yên thực hiện giám sát chuyên đề kết quả triển khai thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN - TTCN) tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại một số cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh.
Đoàn giám sát khảo sát tại CCN Phùng Chí Kiên (TX Mỹ Hào).
Đoàn giám sát khảo sát tại CCN Phùng Chí Kiên (TX Mỹ Hào).

Tại buổi giám sát, đại diện các đơn vị báo cáo đoàn giám sát tình hình triển khai thực hiện các CCN: Phùng Chí Kiên, Đồng Than, Phạm Ngũ Lão - Nghĩa Dân, Quảng Lãng - Đặng Lễ.

Đến nay, CCN Phùng Chí Kiên đã giải phóng mặt bằng (GPMB) được 41 héc-ta, đạt trên 86% tổng diện tích hạ tầng; có 1 dự án đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào CCN Phùng Chí Kiên với diện tích khoảng 30,5 héc-ta.

Đối với CCN Đồng Than, chủ đầu tư hạ tầng CCN đã phối hợp với các sở, ngành và huyện Yên Mỹ GPMB được gần 27 héc-ta, đạt tỷ lệ 35% tổng diện tích cần phải thu hồi để thực hiện dự án.

CCN Phạm Ngũ Lão - Nghĩa Dân đã GPMB được trên 74 héc-ta, đạt 99,2% tổng diện tích cần thu hồi; chủ đầu tư đang trong quá trình đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật để tiếp nhận dự án đầu tư vào CCN. Hiện nay, có 8 doanh nghiệp đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào CCN Phạm Ngũ Lão - Nghĩa dân với tổng diện tích 8,8 héc-ta.

CCN Quảng Lãng - Đặng Lễ đã hoàn thành công tác GPMB và đang trong quá trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật để chuẩn bị tiếp nhận dự án đầu tư. Đại diện chủ đầu tư hạ tầng các CCN đề nghị tỉnh quan tâm tháo gỡ khó khăn trong công tác GPMB, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư.

Đoàn giám sát yêu cầu chủ đầu tư hạ tầng các CCN làm rõ các nội dung trong việc triển khai thực hiện các dự án. Trong đó tập trung các nội dung: Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án; việc thu hút, quản lý hoạt động của các dự án đầu tư vào các CCN. Đồng thời đề nghị các đơn vị hoàn thiện báo cáo, gửi về Ban Kinh tế - Ngân sách để tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh.

Đọc thêm