Giám sát về đổi mới hệ thống tổ chức: Đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn để thực hiện các mục tiêu

(PLVN) - Sáng 10/6, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định - Trưởng Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023” chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với các Bộ, cơ quan phụ trách lĩnh vực xã hội, khoa học công nghệ.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: Quochoi.vn)
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: Quochoi.vn)

Tại cuộc làm việc, các thành viên Đoàn giám sát ghi nhận kết quả các Bộ đã đạt được trong việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập. Một trong các mục tiêu lớn sau khi sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập được các nghị quyết của Đảng, Quốc hội (QH) và Chính phủ đặt ra là “bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Các thành viên Đoàn giám sát đề nghị các Bộ phân tích, đánh giá hiệu quả của việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc và thuộc lĩnh vực mình quản lý, làm rõ những nhóm đơn vị hoạt động hiệu quả và những nhóm đơn vị hoạt động kém hiệu quả sau sắp xếp.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Khắc Định đánh giá các Bộ, cơ quan đều nghiêm túc triển khai theo kế hoạch, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng; đồng thời xây dựng đề án, kế hoạch, ban hành các quyết định, thông tư để thể chế hóa Nghị quyết số 19-NQ/TW. Kết quả sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập, một số Bộ đã đạt mục tiêu đề ra.

Phó Chủ tịch QH cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế của các Bộ, cơ quan như hầu hết các Bộ chậm ban hành văn bản thể chế hóa Nghị quyết số 19-NQ/TW và theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng; một số văn bản đã ban hành lâu nhưng chậm rà soát, sửa đổi, bổ sung; kết quả sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập của một số Bộ chưa đạt mục tiêu đề ra. Việc tự chủ còn nhiều khó khăn, kết quả đạt được hạn chế, quan điểm đánh giá về vấn đề tự chủ còn khác nhau.

Phó Chủ tịch QH đề nghị các Bộ đề cao trách nhiệm giúp Chính phủ quản lý nhà nước đối với ngành lĩnh vực; quản lý, hướng dẫn việc tổ chức hoạt động và sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực mình trên cả nước cũng như Bộ trực tiếp quản lý...

Đọc thêm