Giới trẻ và những áp lực tâm lý cần vượt qua

(PLVN) - Trong tâm thức của một bộ phận người dân, đặc biệt là một số người ở thế hệ cũ, dường như có suy nghĩ rằng giới trẻ làm gì có áp lực, thế hệ bây giờ ăn sung mặc sướng, điều kiện tốt hơn ngày xưa, làm gì mà không chịu được những áp lực như áp lực học hành hay áp lực công việc,... Nhưng mỗi thời mỗi cảnh, mỗi thế hệ lại có những vấn đề, những khó khăn riêng của từng giai đoạn.
0:00 / 0:00
0:00