Hà Nội muốn được quyết định một số khoản thu phí

(PLVN) - Đây là 1 trong 3 đề xuất của UBND thành phố Hà Nội đưa vào Tờ trình của Chính phủ đề nghị xây dựng và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính – ngân sách đặc thù đối với TP Hà Nội đang được báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét tại Phiên họp thứ 45 diễn ra sáng 1/6.
Toàn cảnh Phiên họp thứ 45 (đợt 2) sáng 1/6.
Toàn cảnh Phiên họp thứ 45 (đợt 2) sáng 1/6.

Cụ thể, UBND TP Hà Nội đề xuất bổ sung thêm nội dung HĐND TP Hà Nội quyết định một số khoản thu phí (ban hành danh mục, tăng mức). 

Theo đó, Hà Nội được thí điểm thu phí chưa được quy định trong Danh mục phí, lệ phí; tăng mức hoặc tỷ lệ thu phí không quá 1,5 lần đã được cấp có thẩm quyền quyết định đối với các loại phí (không kể các loại phí thuộc nguồn thu của ngân sách sách Trung ương hưởng 100%) được quy định trong Danh mục phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí; các khoản thu tăng thêm ngân sách TP được hưởng 100% và không dùng để xác định tỷ lệ phần trăm (%) đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách TP.

Hà Nội đánh giá, việc cho phép thí điểm chính sách thu phí mới hoặc điều chỉnh các chính sách thu phí hiện có sẽ có tác động đến một số doanh nghiệp và người dân trên địa bàn TP, nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng lớn đến sản xuất, lưu thông hàng hóa của thị trường cả nước; tập trung thu đối với hàng hóa, thu nhập trực tiếp phát sinh trên địa bàn TP Hà Nội.

Ngoài ra, Hà Nội cũng đề xuất cho ngân sách TP Hà Nội được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công gắn liền trên đất; được hưởng toàn bộ số thu từ sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp do UBND TP làm đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước. 

Thẩm tra các đề xuất mới nói trên, Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách thấy rằng, thẩm quyền bổ sung các khoản phí, lệ phí chưa có trong Danh mục ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí đã được giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Hiện Chính phủ xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét trình Quốc hội cho phép thí điểm giao cho HĐND TP Hà Nội thực hiện quyền hạn này, thực chất là để phân cấp cho HĐND TP Hà Nội quyết định bổ sung các khoản phí, lệ phí nhằm tạo sự linh hoạt, chủ động cho HĐND TP Hà Nội trong việc tổ chức thực hiện Luật phí, lệ phí.

Quy định này tương thích với cơ chế thí điểm đối với TP Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội. Vì vậy, Thường trực Ủy ban cơ bản nhất trí với nội dung Chính phủ trình.

Về việc cho phép tăng mức hoặc tỷ lệ thu phí không quá 1,5 lần đối với các loại phí (không kể loại phí thuộc nguồn thu ngân sách Trung ương hưởng 100%), đa số ý kiến đồng ý với đề nghị của Chính phủ, nhưng đề nghị không quy định trần tăng thu, mức tăng cụ thể do HĐND TP quyết định trên cơ sở thực tế và có sự đồng thuận của nhân dân. 

Bên cạnh đó, có ý kiến đồng ý với việc tăng mức thu phí 1,5 lần so với quy định hiện hành song phải kiểm soát, quản lý chặt chẽ, đảm bảo không gây ảnh hưởng đến thị trường và xã hội.

Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách cũng cơ bản nhất trí với 2 đề nghị mới còn lại vì các quy định này cũng tương thích với cơ chế thí điểm đối với TP Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội.

Đọc thêm