Hải Dương đề xuất hỗ trợ đầu tư 26 dự án nông nghiệp với tổng chi phí hơn 600 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - UBND tỉnh Hải Dương vừa họp phiên tháng 4 (lần 5) để xem xét, giải quyết một số nội dung quan trọng do các Sở, ngành báo cáo, trong đó, tờ trình của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ từ nguồn vốn đầu tư công.
UBND tỉnh Hải Dương vừa họp phiên tháng 4 (lần 5) để xem xét, giải quyết một số nội dung quan trọng.
UBND tỉnh Hải Dương vừa họp phiên tháng 4 (lần 5) để xem xét, giải quyết một số nội dung quan trọng.

Tại phiên họp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương cũng đã có tờ trình nội dung đề nghị phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ từ nguồn vốn đầu tư công thuộc Đề án “Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030".

Theo đó, Sở đề xuất 26 dự án nông nghiệp hỗ trợ đầu tư ở 9 huyện, thành phố, thị xã (các huyện Nam Sách, Bình Giang, Thanh Miện không đề xuất) với tổng chi phí gần 609 tỷ đồng.

Trong đó, có 22 dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật vùng nuôi trồng thủy sản với quy mô 1.384 ha, 4 dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ kết hợp phát triển du lịch sinh thái có tổng diện tích 606 ha.

Đối với nội dung này, ông Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cơ bản nhất trí với đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở tổng hợp, rà soát nhu cầu của các địa phương. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cũng yêu cầu dự án sản xuất nông nghiệp được tỉnh xem xét hỗ trợ đầu tư phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Dự án không chồng lấn với các dự án khác, đáp ứng yêu cầu phát triển, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp. Việc đầu tư phải bảo đảm đúng mục tiêu, hiệu quả, không để xảy ra lãng phí, tiêu cực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cũng nhấn mạnh nguồn vốn thực hiện dự án là vốn hỗ trợ có mục tiêu của cấp tỉnh để triển khai kế hoạch đầu tư công cập huyện. Vì vậy, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cùng địa phương xây dựng điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 làm căn cứ thực hiện.

Đọc thêm