Hải Phòng: Định hướng chuyển đổi số một số ngành kinh tế chính

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Năm 2024, Hải Phòng tập trung chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu quan trọng thuộc Nghị quyết số 03 của Ban Thường vụ Thành ủy về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 về Chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết số 03 của Ban Thường vụ Thành ủy; tạo điều kiện, nền tảng tăng tốc chuyển đổi số TP trong giai đoạn mới.
Hải Phòng khai trương Điểm tư vấn hỗ trợ chuyển đổi số miễn phí tại Sở Khoa học và Công nghệ TP.
Hải Phòng khai trương Điểm tư vấn hỗ trợ chuyển đổi số miễn phí tại Sở Khoa học và Công nghệ TP.

Cụ thể, TP phấn đấu 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 100% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương;

80% hồ sơ công việc tại các cơ quan TP; 70% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 50% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 90% công tác báo cáo được thực hiện trên hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; kinh tế số chiếm 30% GRDP; hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ 90% hộ gia đình, 100% xã, phường, thị trấn; phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G.

Để đạt mục tiêu này, TP sẽ phát triển, nâng cấp hạ tầng mạng LAN, WAN, mạng Internet của các cơ quan, kết nối mạng TSLCD, bảo đảm vận hành ổn định, hiệu quả, có tính dự phòng và sẵn sàng cao không bị gián đoạn kết nối. Phát triển, hoàn thiện các hệ thống thông tin nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, chỉ đạo, điều hành của hệ thống chính trị toàn TP. Số hoá và sử dụng dữ liệu hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan đảng, mặt trận tổ quốc, tổ chức đoàn thể và các cấp chính quyền. Triển khai Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) TP Hải Phòng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của TP.

Trong kinh tế số, Hải Phòng chú trọng phát triển ngành công nghiệp ICT và các doanh nghiệp công nghệ số;khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp kiến tạo và sử dụng giải pháp số; hỗ trợ các doanh nghiệp trong phát triển, hợp tác về thương mại điện tử; xây dựng và triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động nghiên cứu và ứng dụng công nghệ, thực hiện chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, TP cũng định hướng chuyển đổi số trong một số ngành kinh tế chính như: Khuyến khích các doanh nghiệp số hỗ trợ, thúc đẩy sử dụng ứng dụng công nghệ số trong ngành điện. Xây dựng và thực thi các cơ chế, chính sách ưu đãi chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp; hỗ trợ và thúc đẩy các cơ sở sản xuất và kinh doanh sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ số để tự động hóa các quy trình sản xuất và các kỹ thuật canh tác nông nghiệp; quảng bá, tuyên truyền các sản phẩm nông nghiệp trên các sàn thương mại điện tử.

Tiếp tục xây dựng hệ thống thông tin quản lý giao thông thông minh trên nền tảng số, kết nối, tích hợp trung tâm giám sát, điều hành thông minh của TP. Tiếp tục xây dựng hệ thống thông tin quản lý về cảng biển, hậu cần cảng biển, kinh tế biển và dịch vụ logistic, đưa các hoạt động kinh tế xuất nhập khẩu tại cửa khẩu cảng biển lên môi trường số kết nối với hệ thống logistic để hỗ trợ liên kết vùng trong đó sử dụng liên kết số toàn diện thông qua Digital ID, QRCode. Vận hành Cổng thông tin du lịch thông minh cho du khách trên địa bàn TP.

Đọc thêm