Hải Phòng rà soát các đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 5/4, Đoàn công tác Bộ Nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Phạm Thị Thanh Trà làm trưởng đoàn làm việc với TP Hải Phòng về việc xây dựng các đề án: Tổ chức chính quyền đô thị TP Hải Phòng; Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã TP Hải Phòng giai đoạn 2023 – 2025 và một số nội dung liên quan đến công tác nội vụ.
Quang cảnh cuộc làm việc.
Quang cảnh cuộc làm việc.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà TP Hải Phòng đạt được trong nửa nhiệm kỳ và những tháng đầu năm nay. Đồng thời đánh giá cao vai trò của người đứng đầu, của cấp ủy, chính quyền các địa phương trong công tác chuẩn bị các đề án, bảo đảm tính toàn diện, công phu, bao trùm và đồng bộ, cơ bản đến thời điểm này đều bám sát tiến độ.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong giai đoạn tới với khối lượng công việc rất lớn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng TP Hải Phòng cần tiếp tục có quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, bám sát nghị quyết Nghị quyết 45 và các Nghị quyết của Trung ương; tiếp tục rà soát để điều chỉnh, bổ sung các đề án, bảo đảm thận trọng, khoa học, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, có tính khả thi cao.

Bộ trưởng đề nghị TP rà soát lại các đề án sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, bảo đảm tính liên thông, tích hợp; làm rõ phương án sắp xếp mang tính khả thi; phương án sắp xếp cán bộ dôi dư; trụ sở, tài sản công; chế độ, chính sách đặc thù sau sắp xếp.

Song song với đó, tập trung thực hiện các đề án thành lập TP thuộc TP tại huyện Thủy Nguyên; điều chỉnh đơn vị hành chính quận Hồng Bàng và huyện An Dương. “Bộ Nội vụ sẽ chủ trì xây dựng kế hoạch liên ngành với Bộ Xây dựng, thống nhất nội dung, phân công nhiệm vụ cụ thể để phối hợp, đôn đốc, cùng giải quyết những vướng mắc”, Bộ Trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc.

Theo Đề án tổ chức chính quyền đô thị TP Hải Phòng, TP Hải Phòng sẽ không tổ chức HĐND 7 quận và 66 phường, thời gian thực hiện bắt đầu từ nhiệm kỳ 2026 - 2031 (khi tổ chức thực hiện chính quyền đô thị sẽ có 87 cán bộ giữ các chức danh chuyên trách HĐND quận, phường dôi dư, phải bố trí, sắp xếp hoặc giải quyết chế độ chính sách).

Về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã TP Hải Phòng giai đoạn 2023 – 2025, hiện nay, các địa phương trên địa bàn TP đã tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp, thành lập, điều chỉnh đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025. Theo đó đa số cử tri đều đồng tình, ủng hộ, thống nhất cao với phương án sắp xếp, thành lập, điều chỉnh địa giới hành chính và tên gọi của các đơn vị hành chính cấp xã hình thành sau sắp xếp, với tỷ lệ cử tri đồng ý là 99,04%.

Về đề án thành lập TP thuộc TP tại huyện Thủy Nguyên với phương án là thành lập TP Thủy Nguyên trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và qui mô dân số của huyện Thủy Nguyên; điều chỉnh 1 phần diện tích tự nhiên của phường Đông Hải 1, quận Hải An thuộc khu vực đảo Vũ Yên nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý nhà nước về địa giới hành chính được rõ ràng, ổn định lâu dài và thuận lợi cho công tác quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực đảo Vũ Yên; sắp xếp 37 đơn vị hành chính xã, thị trấn thuộc huyện Thủy Nguyên để thành lập 21 đơn vị hành chính cấp xã (17 phường và 04 xã mới), giảm 16 đơn vị hành chính cấp xã.

Về đề án thành lập đơn vị hành chính quận tại huyện An Dương sẽ thành lập quận An Dương trên cơ sở sắp xếp 16 đơn vị hành chính xã, thị trấn thuộc huyện An Dương để thành lập 10 phường thuộc quận An Dương và điều chỉnh nguyên trạng 03 xã (Đại Bản, An Hồng, An Hưng) thuộc huyện An Dương về quận Hồng Bàng.

Điều chỉnh địa giới huyện An Dương để mở rộng quận Hồng Bàng với phương án điều chỉnh nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số 03 xã (Đại Bản, An Hồng, An Hưng) thuộc huyện An Dương về quận Hồng Bàng quản lý và thành lập 03 phường (Đại Bản, An Hồng, An Hưng) thuộc quận Hồng Bàng; sắp xếp, nhập 03 phường (Hạ Lý, Trại Chuối và Thượng Lý) trên địa bàn quận Hồng Bàng để thành 1 phường mới.

Đọc thêm