Hạn chế đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong công tác xây dựng pháp luật

(PLVN) - Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại buổi làm việc với Bộ Tư pháp vào chiều 8/2.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Bộ trưởng Lê Thành Long tại buổi làm việc.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Bộ trưởng Lê Thành Long tại buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Cao Huy cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ.

Về phía Bộ Tư pháp có Bộ trưởng Lê Thành Long cùng các Thứ trưởng: Nguyễn Khánh Ngọc, Đặng Hoàng Oanh, Nguyễn Thanh Tịnh, Mai Lương Khôi, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Nguyễn Kim Tinh và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Khái quát về tình hình thực hiện và kết quả chủ yếu trong một số lĩnh vực công tác tư pháp, Thứ trưởng Mai Lương Khôi cho biết, năm 2022, công tác xây dựng pháp luật nói chung, công tác thẩm định, rà soát văn bản quy phạm pháp luật nói riêng được Bộ, ngành Tư pháp quan tâm, chú trọng triển khai quyết liệt, đạt được nhiều kết quả tích cực. Bộ Tư pháp đã tham gia có chất lượng vào việc tham mưu xây dựng Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới”.

Thứ trưởng Mai Lương Khôi báo cáo tóm tắt kết quả công tác tư pháp năm 2022.

Thứ trưởng Mai Lương Khôi báo cáo tóm tắt kết quả công tác tư pháp năm 2022.

Bên cạnh đó, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục đổi mới, bám sát yêu cầu thực tiễn, lấy người dân là trung tâm thụ hưởng. Công tác thi hành án dân sự đạt kết quả cao hơn so với năm 2021, đạt và vượt các chỉ tiêu cơ bản do Quốc hội giao.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 và định hướng đến hết nhiệm kỳ 2021 – 2026, Thứ trưởng Mai Lương Khôi nhấn mạnh, Bộ tiếp tục tham mưu thể chế hóa kịp thời, đầy đủ các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; triển khai thực hiện Quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống “Lợi ích nhóm” tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật ngay sau khi được Bộ Chính trị ban hành.

Bộ, ngành Tư pháp kịp thời tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, thẩm định, góp ý văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 04 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Tập trung thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ của ngành Tư pháp theo Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030...

Bộ Tư pháp đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm, dành nhiều thời gian, nguồn lực hơn nữa cho công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương về công tác xây dựng pháp luật; kịp thời xử lý văn bản trái pháp luật, xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, cá nhân liên quan đến việc ban hành văn bản trái pháp luật...

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Thành Long nhấn mạnh trong bối cảnh yêu cầu đặt ra ngày càng cao đối với công tác xây dựng pháp luật và sự quan tâm của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng toàn xã hội đối với công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, chống lợi ích nhóm, các Bộ, ngành, trong đó có Bộ Tư pháp ngày càng đề cao trách nhiệm trong công tác xây dựng, thi hành pháp luật. Cùng với đó Bộ, ngành Tư pháp sẽ tiếp tục phát huy tính chủ động, thận trọng trong các mặt công tác, đặc biệt là công tác tham mưu, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật và xử lý các vấn đề pháp lý.

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ghi nhận các kiến nghị, đề xuất, trong đó tập trung vào việc tăng cường sự phối hợp của các Ban, Bộ, ngành, nâng cao trách nhiệm, hạn chế mức thấp nhất sự đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong công tác pháp luật; đảm bảo nguồn lực của Bộ, ngành Tư pháp tương xứng với trách nhiệm được giao; quan tâm nâng cao chất lượng các dự án luật, nghị định…

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tư pháp sớm nghiên cứu đề xuất sửa các luật để đảm bảo tương thích với Đề án 06 về Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Bộ Tư pháp cần thực hiện “đúng vai” để nâng cao hình ảnh, vị thế của Bộ, ngành. Đồng thời đề nghị Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Tư pháp sớm tổ chức cuộc họp của Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương.

Đọc thêm