HĐND tỉnh Vĩnh Phúc thông qua loạt Nghị quyết quan trọng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sáng 19/6, tại Kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 10 Nghị quyết quan trọng.
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc thông qua loạt Nghị quyết quan trọng

Kỳ họp đã thảo luận, biểu quyết thông qua các nghị quyết, gồm: Nghị quyết phê duyệt Đề án xây dựng, bố trí lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2024 – 2030; Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Nghị quyết về quy định mức hỗ trợ, bồi dưỡng đối với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và mức chi cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;

Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung khoản 9, điều 1, Nghị quyết số 47 của HĐND tỉnh về quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra, thống kê địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Nghị quyết về tổng mức vốn sự nghiệp nguồn ngân sách tỉnh 5 năm, giai đoạn 2021 – 2025 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Nghị quyết về việc bổ sung, hỗ trợ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh để thực hiện nhiệm vụ phát sinh từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trong dự toán phân bổ ngân sách cấp tỉnh 2024 (đợt 1); Nghị quyết về việc phân bổ, sử dụng nguồn ngân sách Trung ương thưởng vượt dự toán thu năm 2022; Nghị quyết về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước lĩnh vực Thông tin và Truyền thông;

Nghị quyết về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 6 huyện, thành phố (Vĩnh Yên, Bình Xuyên, Tam Dương, Tam Đảo, Vĩnh Tường, Yên Lạc) và chuyển đổi, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai huyện Sông Lô và huyện Lập Thạch.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Hải khẳng định: Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, khơi thông nguồn lực thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và những năm tiếp theo; Chỉ đạo các cơ quan chức năng quản lý dự án theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ, chất lượng; quản lý, sử dụng vốn và các nguồn lực triệt để tiết kiệm, hiệu quả, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ông Nguyễn Trung Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu tại Hội nghị. Nguồn ảnh: Khánh Linh

Ông Nguyễn Trung Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu tại Hội nghị. Nguồn ảnh: Khánh Linh

Ông chỉ đạo thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt chức năng giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết; tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND tỉnh, đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Để triển khai kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, đồng chí Nguyễn Trung Hải đề nghị ngay sau kỳ họp này, UBND tỉnh có kế hoạch tổ chức thực hiện các nghị quyết; triển khai kịp thời và ra mắt đồng bộ các Tổ bảo vệ an ninh, trật tự theo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh từ ngày 1/7/2024 theo đúng ngày Luật có hiệu lực thi hành.

Đọc thêm