Hoà Bình bàn cách giải ngân vốn đầu tư công

(PLVN) -  Tỉnh Hoà Bình sẽ ưu tiên kinh phí, ứng vốn giúp các huyện thực hiện tốt công tác quy hoạch, tạo điều kiện để phát triển.

Hoà Bình bàn cách giải ngân vốn đầu tư công

Ngày 23/4 vừa qua, ông Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn tỉnh đánh giá tiến độ triển khai và giải ngân vốn đầu tư công, nợ đọng xây dựng cơ bản.

Năm 2020, Tổng vốn đầu tư công tỉnh Hoà Bình được giao cho các dự án là hơn 3722 tỷ đồng, nợ đọng xây dựng cơ bản còn khoảng 124 tỷ đồng.

Nguyên nhân chính của việc giải ngân thấp và nợ đọng xây dựng cơ bản là do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư một số dự án còn chậm, huy động nguồn thu vào ngân sách nhà nước để phục vụ chi đầu tư chưa đạt kế hoạch, nợ tạm ứng quá hạn từ giai đoạn trước năm 2015 vẫn còn. 

Tại hội nghị, các chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố, các sở ngành chức năng cũng nêu một số kiến nghị với lãnh đạo UBND tỉnh Hoà Bình về những vấn đề đang gặp phải như: Trong 1 dự án có nhiều nguồn vốn, đặc biệt là những dự án xây dựng nông thôn mới do đó làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, các dự án đã giao theo kế hoạch nhưng vẫn thiếu vốn. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình ghi nhận và tiếp thu các kiến nghị của các huyện, thành phố. Tỉnh sẽ chỉ đạo, thu xếp để đảm bảo phù hợp trong các vấn đề tồn đọng hoặc thiếu vốn. Ông Bùi Văn Khánh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các đơn vị làm rõ từng chi tiết về vấn đề nợ đọng xây dựng cơ bản đối với các dự án, phân nhóm theo Luật Đầu tư để bố trí vốn cho phù hợp.

Về vấn đề giải ngân, các chủ đầu tư cần khẩn trương, chủ động thực hiện thủ tục đầu tư, đấu thầu, giải phóng mặt bằng. Phấn đấu đến cuối năm, các huyện, thành phố, các đơn vị phải hoàn thành kế hoạch giải ngân tất cả các nguồn vốn để giúp thúc đẩy tăng trưởng. Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các ngành, địa phương hàng quý tổ chức giao ban, kịp thời nắm bắt tình hình để có hướng chỉ đạo, giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả cao. Bên cạnh đó, các huyện, thành phố phải chủ động xây dựng quy hoạch, chú trọng và dành nguồn lực để thực hiện, ưu tiên cái dễ làm trước nhằm khai thác, tạo nguồn thu ngân sách. Tỉnh Hoà Bình sẽ ưu tiên kinh phí, ứng vốn giúp các huyện thực hiện tốt công tác quy hoạch, tạo điều kiện để phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các huyện cần lập phương án, sắp xếp tài sản công theo quy định của pháp luật, trình tỉnh phê duyệt, làm cơ sở đấu giá tài sản để thực hiện một số công việc khác, thực hiện có hiệu quả công việc được giao, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm