Hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật

(PLVN) -Sáng 16/10, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đã chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) cho HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan. Vụ trưởng Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật Nguyễn Hồng Tuyến đồng chủ trì Hội nghị.

Hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Kịp thời nắm bắt, vận dụng các quy định mới

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu nhấn mạnh Luật Ban hành VBQPPL sửa đổi, bổ sung năm 2020 có nhiều nội dung mới, quan trọng và liên quan trực tiếp đến công tác xây dựng văn bản, tổ chức và thi hành pháp  luật của các địa phương. Vì vậy, việc kịp thời nắm bắt các quy định mới để vận dụng chính xác là hết sức quan trọng. 

Hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật ảnh 1
 

Thứ trưởng cũng cho biết, theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số1323/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp được giao chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung năm 2020. “Đây là bước đầu tiên và rất quan trọng để đưa các quy định mới của Luật vào thực tiễn, giúp các Bộ, ngành, địa phương kịp thời nắm bắt và áp dụng hiệu quả trong công tác xây dựng văn bản”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Tham dự Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Vụ trưởng Nguyễn Hồng Tuyến giới thiệu và quán triệt những nội dung mới cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL. Theo đó, một trong những nội dung mới đáng chú ý của Luật năm 2020 là quy định cụ thể hơn cơ chế bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng, ban hành VBQPPL; bổ sung làm rõ quy định về phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quy trình xây dựng, ban hành VBQPPL. 

Luật năm 2020 đã bổ sung một số hình thức văn bản; sửa đổi, bổ sung các nội dung về thẩm quyền ban hành VBQPPL của cấp huyện, cấp xã; thu hẹp phạm vi loại VBQPPL phải lập đề nghị xây dựng theo quy trình chính sách; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phối hợp của các cơ quan trong quá trình thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết; quy định về xây dựng, ban hành VBQPPL theo trình tự, thủ tục rút gọn…

Tiếp đó, Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật Võ Văn Tuyển đã thông tin về Kế hoạch triển khai thi hành Luật năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1323/QĐ-TTG  ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi của Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 1995/QĐ-BTP ngày 25/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp…

Tăng cường bồi dưỡng cho cán bộ pháp chế

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thược, Giám đốc Sở Tư pháp Tuyên Quang đã nêu lên một số khó khăn, vướng mắc còn gặp phải như: trường hợp HĐND, UBND khuyết chức danh Chủ tịch thì ký văn bản như thế nào; vấn đề quy định thời điểm xử lý với VBQPPL trái pháp luật; hình thức, thẩm quyền ký văn bản đính chính của HĐND, UBND; thể thức, kỹ thuật, trình bày văn bản; vấn đề đăng tải văn bản của địa phương… Giám đốc Sở Tư pháp Tuyên Quang đề nghị khi sửa đổi Nghị định 34/2016/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật Ban hành VBQPPL cần phải làm rõ được những vấn đề nêu trên.

Đồng tình với ý kiến của Sở Tư pháp Tuyên Quang, đồng chí Nguyễn Sơn Ca, Trưởng ban pháp chế, HĐND tỉnh Cà Mau cũng cho rằng cần phải làm rõ một số vấn đề liên quan đến trường hợp các văn bản không phải VBQPPL; cách thức thực hiện đánh giá tác động chính sách; củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế; chế độ, thù lao cho cán bộ làm công tác văn bản.

Tham gia thảo luận tại Hội nghị, đồng chí Cao Thanh Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp An Giang đưa ra một số kiến nghị về vấn đề phân cấp, phân quyền trong tổ chức chính quyền địa phương và tính chất đặc thù của từng địa phương. Đồng thời cũng mong muốn Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan quan tâm hơn nữa đến việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác pháp chế và thẩm định văn bản; nghiên cứu biên soạn, ban hành cuốn sổ tay về quy trình, mẫu văn bản.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận tại Hội nghị, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu ghi nhận sự tham gia đông đảo của các đại biểu tại các điểm cầu địa phương. Thứ trưởng khẳng định, trong thời gian qua công tác xây dựng pháp luật đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, trong đó có công tác xây dựng pháp luật của địa phương. 

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật năm 2020, Thứ trưởng đề nghị HĐND, UBND các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương quan tâm tổ chức quán triệt, nghiên cứu, tập huấn để đội ngũ cán bộ, công chức nắm chính xác hơn, sâu sắc hơn các quy định mới của Luật năm 2020, nhất là đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia công tác xây dựng pháp luật. Cùng với đó, quan tâm, chỉ đạo ban hành theo thẩm quyền và tổ chức hiệu quả văn bản liên quan đến công tác xây dựng pháp luật ở địa theo đúng Kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng VBQPPL. Tăng cường tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật, cán bộ pháp chế sở ngành chuyên trách đồng thời quan tâm hơn nữa đến chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ này.

Ngoài ra, Thứ trưởng cũng khẳng định Bộ Tư pháp sẽ tiếp thu đầy đủ những đề xuất, kiến nghị của các địa phương nhằm hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. Từ đó, Thứ trưởng hy vọng khi triển khai Luật năm 2020 sẽ tạo ra bước đột phá mới, tạo chuyển biến căn bản trong công tác xây dựng VBQPPL. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm