Hội nghị cán bộ toàn quốc về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

0:00 / 0:00
0:00
VOV.VN - Sáng nay (9/12), dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Trung ương nhấn mạnh, phải đặc biệt coi trọng và đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên tầm cao mới.

Tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Trung ương nhấn mạnh, phải đặc biệt coi trọng và đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên tầm cao mới.

Hội nghị nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt Kết luận 21 “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và Quy định 37 về “Những điều đảng viên không được làm” của Ban Chấp hành Trung ương trong toàn Đảng và hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

Nâng cao nhận thức trách nhiệm, quyết định chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên nhằm thực hiện quyết liệt có hiệu quả Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương.

Hội nghị cán bộ toàn quốc về xây dựng, chỉnh đốn Đảng ảnh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trước đó, Đại hội XIII của Đảng đã được tổ chức thành công rất tốt đẹp, mở ra giai đoạn phát triển mới, trong bối cảnh đất nước tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn, thách thức. Mặc dù vậy, Đảng ta đã chỉ rõ, nguy cơ vẫn hiện hữu là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" còn diễn biến phức tạp.

Tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vừa qua, Trung ương nhấn mạnh, phải đặc biệt coi trọng và đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên tầm cao mới.

Sau đó, với Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Trung ương đặt ra yêu cầu tiến hành đồng bộ và quyết liệt hơn nữa 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên sai phạm là giải pháp căn cơ, nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương, cảnh báo, răn đe, phòng ngừa sai phạm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh tại các hội nghị quan trọng với tinh thần đẩy mạnh đấu tranh, quyết tâm quét sạch chủ nghĩa cá nhân; không chỉ chống tham nhũng, mà phải chống cả tiêu cực; ngăn chặn, đẩy lùi, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

"Chúng ta không phải chỉ phòng, chống tham nhũng, lãng phí mà "phòng, chống tham nhũng, tiêu cực". Tiêu cực ở đây nhiều lắm nhưng trọng tâm là chống suy thoái về phẩm chất chính trị, về tư tưởng, về đạo đức, lối sống, đây là cái gốc. Nếu anh đúng đắn, có đạo đức tốt, có tư tưởng chính trị tốt, thực sự vì dân, vì Đảng thì làm sao phải tham nhũng"- Tổng Bí thư nói./.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm