Hợp nhất chi cục thuế khu vực: Phấn đấu “về đích” trước thời hạn

(PLVN) - Theo Tổng cục trưởng Tổng cục thuế Cao Anh Tuấn, ngành Thuế sẽ giảm từ 711 chi cục xuống còn 420 chi cục thuế ngay trong quý I/2020, “về đích” trước 3 quý theo theo lộ trình đã được Bộ Tài chính phê duyệt…

Hợp nhất chi cục thuế khu vực: Phấn đấu “về đích” trước thời hạn

Việc sắp xếp bộ máy, hợp nhất chi cục thuế khu vực thực hiện theo Quyết định 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo đúng quan điểm, mục tiêu tại Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Quyết định 520/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Kế hoạch hợp nhất Chi cục Thuế thành các Chi cục Thuế khu vực.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, đến hết năm 2019, toàn ngành đã cắt giảm được 89 đầu mối cấp phòng, giảm 1.792 đầu mối cấp đội. Triển khai sắp xếp, hợp nhất chi cục thuế cấp huyện thành chi cục thuế khu vực trực thuộc cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với 433 chi cục thuế thành 206 chi cục thuế, giảm 227 chi cục thuế. 

Số chi cục thuế trong cả nước đã giảm từ 711 chi cục thuế còn 484 chi cục thuế. Với cách làm bài bản, chuyên nghiệp, minh bạch đến thời điểm này việc hợp nhất đã diễn ra ổn định, thuận lợi, đồng thuận. Các đơn vị được sắp xếp, hợp nhất đều hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019. 

Trao đổi với báo chí, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn cho biết, theo lộ trình đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt, đến hết năm 2020, số chi cục thuế sẽ giảm từ 711 chi cục xuống còn 420 chi cục thuế. “Tuy nhiên, Tổng cục Thuế sẽ triển khai sớm hơn kế hoạch đề ra, dự kiến trong quý I/2020 sẽ hoàn thành việc sắp xếp chi cục thuế. Đồng thời số chi cục thuế sẽ giảm còn dưới 420 chi cục thuế, giảm nhiều hơn so với kế hoạch đã đề ra” - ông Cao Anh Tuấn khẳng định.

Cùng với việc tiếp tục triển khai Đề án sắp xếp, hợp nhất Chi cục thuế để thành lập Chi cục thuế khu vực, trong năm 2020 ngành Thuế sẽ tập trung xây dựng thể chế pháp luật về thuế, xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Nghị quyết xử lý nợ làm cơ sở để triển khai thực hiện chính sách thuế. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy trình, quy chế bao gồm cả quy trình quy chế liên quan đến người nộp thuế và quy trình quản lý nội ngành góp phần nâng cao thứ hạng nộp thuế của Việt Nam. 

Đồng thời ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết  02/NQ-CPvề cải cách hành chính thuế năm 2020. Triển khai trên diện rộng việc sử dụng hóa đơn điện tử; hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. 

Tiếp tục triển khai theo tiến độ các đề án điện tử như dịch vụ nộp thuế đối với đất đai, hộ, cá nhân kinh doanh; thí điểm về khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy; thí điểm khai thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà; thí điểm nộp thuế điện tử đối với cá nhân kinh doanh thông qua tổ chức nhận ủy nhiệm thu.

Triển khai thực hiện các đề án thuộc Chiến lược phát triển ngành Thuế giai đoạn 2011-2020, kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2016-2020 đảm bảo lộ trình và yêu cầu đã đề ra. Chuẩn bị các nội dung để đánh giá kết quả thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chiến lược cải cách quản lý thuế giai đoạn 2021-2030.

Ngành Thuế cũng sẽ tiếp tục triển khai các đề án về dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4;  phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ mà Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã đề ra trong năm 2018-2020.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm