Hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018

(PLO) - Ngày 31/7, Bộ Tư pháp ban hành Công văn gửi các cơ quan liên quan hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật (NPL) năm 2018. 

Hình minh họa

Hình minh họa

Theo đó, chủ đề NPL năm 2018 được xác định là: “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Căn cứ điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị, các hoạt động hưởng ứng NPL cần tập trung vào các nội dung trọng tâm là công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật (rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách về tổ chức bộ máy, cán bộ; quy hoạch, tài chính, đầu tư kinh doanh, khởi nghiệp, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, phòng, chống tham nhũng… và các quy định liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp); công tác tổ chức thi hành pháp luật (thông tin về hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; cải cách tư pháp, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật…).

Hoạt động hưởng ứng NPL cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, tập trung vào 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11/2018; cao điểm từ ngày 05/11 đến ngày 11/11/2018. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cũng ký Quyết định số 2076/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch hưởng ứng NPL nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2018 của Bộ Tư pháp. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm