Hướng dẫn miễn thuế nhập khẩu mặt hàng phòng chống, dịch Covid-19

(PLVN) - Tổng cục Hải quan vừa có Công văn 864/TCHQ-TXNK ngày 14/2/2020 hướng dẫn cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện miễn thuế nhập khẩu (NK) các mặt hàng phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 theo Quyết định 155/QĐ-BTC.

Hướng dẫn miễn thuế nhập khẩu mặt hàng phòng chống, dịch Covid-19

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 155/QĐ-BTC ban hành danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Covid-19 gây ra. Để các cục hải quan tỉnh, thành phố nắm được các quy định để thực hiện, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn hướng dẫn về vấn đề này.

Cụ thể, đối với danh mục hàng hóa miễn thuế NK theo Quyết định 155/QĐ-BTC, Tổng cục Hải quan hướng dẫn hàng hóa miễn thuế NK bao gồm các mặt hàng nêu tại danh mục các mặt hàng được miễn thuế NK phục vụ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Covid-19 gây ra ban hành kèm theo Quyết định 155/QĐ-BTC. Hàng hóa NK miễn thuế thuộc danh mục ban hành kèm theo Quyết định155/QĐ-BTC thực hiện chính sách quản lý chuyên ngành theo quy định hiện hành. 

Đối với hàng hóa là nguyên liệu để sản xuất khẩu trang y tế (thuộc số thứ tự 3 của danh mục ban hành kèm theo Quyết định 155/QĐ-BTC), cơ quan Hải quan thực hiện miễn thuế NK đối với DN sản xuất thực hiện NK hoặc ủy thác NK để phục vụ sản xuất.

Trường hợp DN không sử dụng sản xuất khẩu trang y tế hoặc nhượng bán cho DN khác thì phải kê khai tờ khai hải quan mới, nộp đủ các loại thuế theo quy định tại khoản 12 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP. Trường hợp DN không kê khai tờ khai mới, nộp đủ các loại thuế trước khi thay đổi mục đích sử dụng thì sẽ bị xử phạt theo quy định hiện hành.

Cũng theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, tại chỉ tiêu Mã miễn/giảm/không chịu thuế NK trên tờ khai NK, DN cần khai báo theo Mã XN502 - Miễn thuế NK HH phòng dịch Covid-19. Đối với các tờ khai NK phát sinh từ ngày 7/2/2020 đến ngày ban hành công văn này, DN đã khai báo loại hình tờ khai theo các mã không phù hợp với hướng dẫn tại công văn này thì cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra, rà soát hồ sơ để đảm bảo miễn thuế NK quy định tại Quyết định 155/QĐ-BTC.

Các mặt hàng được miễn thuế theo danh mục ban hành kèm Quyết định 155/QĐ-BTC phải báo cáo với cơ quan Hải quan nơi NK tình hình sử dụng hàng NK miễn thuế, theo Mẫu số 01/BCMT phụ lục kèm theo Công văn 864/TCHQ-TXNK chậm nhất 60 ngày kể từ ngày có văn bản của cấp có thẩm quyền công bố hết dịch. Trường hợp quá 60 ngày kể từ ngày có văn bản công bố hết dịch mà DN không báo cáo tình hình sử dụng hàng hóa, cơ quan Hải quan lập kế hoạch kiểm tra sau thông quan và xử phạt theo quy định.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện báo cáo số lượng hàng hóa NK miễn thuế, số tiền thuế NK được miễn theo Mẫu số 02/BCMT phụ lục II vào ngày 10 hàng tháng về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế xuất nhập khẩu, Cục Kiểm tra sau thông quan), báo cáo số lượng hàng hóa NK miễn thuế tồn kho theo Mẫu 03/BCMT phụ lục III chậm nhất 65 ngày sau khi cấp có thẩm quyền công bố hết dịch.

Cùng chuyên mục
Mô hình nuôi cá “sông trong ao” của gia đình anh Thiều Minh Thế, xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

Phú Thọ khắc phục khó khăn trong nuôi trồng thủy sản

(PLVN) -  Là địa phương có tiềm năng và lợi thế rất lớn trong phát triển thủy sản, tỉnh Phú Thọ đang dần hướng đến việc tập trung đầu tư thâm canh đối với việc nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, hướng phát triển này vẫn còn khó khăn do nhiều nguyên nhân.

Đọc thêm