Hướng dẫn triển khai thí điểm khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chip

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Bộ Y tế vừa có Văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc hướng dẫn triển khai thí điểm khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế (BHYT) bằng căn cước công dân gắn chip.

Được dùng CCCD gắn chíp thay cho thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh. Ảnh minh họa

Được dùng CCCD gắn chíp thay cho thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh. Ảnh minh họa

Thời gian vừa qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp với Bộ Công an thực hiện từng bước đồng bộ dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với dữ liệu quốc gia về dân cư, xây dựng các giải pháp kỹ thuật để đảm bảo việc tra cứu thông tin về BHYT qua thẻ Căn cước công dân gắn chíp. Nhiều người dân đã được tích hợp thông tin về BHYT trong dữ liệu về Căn cước công dân.

Để tạo thuận lợi cho người dân khi đi khám bệnh, chữa bệnh BHYT, Bộ Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chuẩn bị kế hoạch và nguồn lực để triển khai tiếp đón, tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh có Căn cước công dân gắn chíp tích hợp mã thẻ BHYT hoặc qua ứng dụng VNEID.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thông báo công khai cho người bệnh biết và triển khai tiếp đón người bệnh khi đi khám bệnh, chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân có gắn chíp hoặc qua ứng dụng VNEID (chỉ áp dụng đối với công dân đã đăng ký thành công tài khoản định danh điện tử do Bộ Công an cung cấp).

Đối với người bệnh đã được cấp căn cước công dân có gắn chíp, trường hợp khi kiểm tra căn cước công dân hoặc qua ứng dụng VNEID đã có thông tin hợp lệ về tham gia BHYT thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện kiểm tra, đối chiếu thông tin về bảo hiểm và tiếp đón người bệnh theo quy trình khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế hiện hành. Đồng thời thông tin cho người bệnh biết để đi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế kể từ lần sau bằng căn cước công dân gắn chíp hoặc bằng ứng dụng VNEID;

Trường hợp khi kiểm tra thông tin nhưng không có thông tin hợp lệ về tham gia bệnh BHYT, giải thích để người bệnh đó biết tình trạng của thẻ bảo hiểm y tế trên căn cước công dân chưa thể thực hiện được; thực hiện tiếp đón người bệnh theo quy trình khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế hiện hành.

Đối với người bệnh chưa được cấp căn cước công dân có gắn chíp thì thực hiện tiếp đón người bệnh theo quy trình khám bệnh, chữa bệnh BHYT hiện hành

Bộ Y tế đề nghị đồng chí Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương nghiên cứu, tổ chức thực hiện theo đúng hướng dẫn tạm thời tại Công văn này.

Bộ Y tế sẽ thống nhất với Bộ Công an và Bảo hiểm xã hội Việt Nam sớm có tài liệu hướng dẫn cụ thể về kỹ thuật hoặc hàm API (nếu có), để các đơn vị thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm