Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX

(PLVN) - Sáng nay (12/10), 350 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 93.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã tham dự Lễ khai mạc chính thức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Nghi lễ chào cờ trong phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX.

Nghi lễ chào cờ trong phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX.

Dự và chỉ đạo Đại hội đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt.

Về phía tỉnh Thái Nguyên, có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XIX; Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

 Đại hội có chủ đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm quốc phòng - an ninh; huy động sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân các dân tộc trong tỉnh; xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm công nghiệp hiện đại của khu vực trung du miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có 4 nhiệm vụ quan trọng: Một là,tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Hai là, thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ba là, bầu an Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bốn là, bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX ảnh 1
 Bà Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên phát biểu khai mạc Đại hội. 

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên trình bày diễn văn khai mạc Đại hội, đồng chí khẳng định: Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, tác động do suy giảm kinh tế toàn cầu và đại dịch Covid-19, song được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan Trung ương và sự hợp tác của các tỉnh, thành phố bạn, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy những kết quả, thành tựu đạt được của nhiều nhiệm kỳ trước, cùng đoàn kết chung sức một lòng nỗ lực phấn đấu giành được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, 19/19 chỉ tiêu đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra. Nổi bật là thu ngân sách Nhà nước năm 2020 đạt gần 16 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 2,1 lần so với đầu nhiệm kỳ; GRDP bình quân đầu người đạt 90 triệu đồng, tăng 1,7 lần so với đầu nhiệm kỳ.

Thái Nguyên là tỉnh đứng đầu 14 tỉnh trung du miền núi phía Bắc về xây dựng nông thôn mới; đứng thứ tư toàn quốc về giá trị sản xuất công nghiệp. Quốc phòng, quân sự địa phương, an ninh chính trị, an sinh xã hội luôn được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức cán bộ.

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho biết, Thái Nguyên đặt mục tiêu trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân từ 8%/năm trở lên. Cơ cấu kinh tế năm 2025 sẽ chuyển dịch theo hướng: Công nghiệp, xây dựng 61%; dịch vụ 31%; nông, lâm nghiệp, thủy sản 8%. Thu nhập bình quân đầu người đạt từ 100 triệu đồng trở lên.

5 năm qua, 19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Thái Nguyên đều đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra; cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh và bứt phá ở khu vực công nghiệp. Thu ngân sách nhà nước năm 2020 gấp 2,1 lần so với năm 2015. Môi trường đầu tư, năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư nâng cấp. Diện mạo của tỉnh từ thành thị đến nông thôn có nhiều khởi sắc. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 90 triệu đồng/người, gấp 1,76 lần so với năm 2015.

Đáng chú ý, Thái Nguyên là tỉnh có chuyển biến mạnh mẽ về chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp. Tốc độ tăng bình quân giá trị sản xuất ngành công nghiệp đạt 16,3%/năm, đứng thứ tư cả nước về quy mô giá trị.

Tiếp tục thực hiện 03 đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: Tập trung phát triển cơ sở hạ tầng tại khu vực phía Nam của tỉnh; Chú trọng phát triển khu vực kinh tế tư nhân, công nghệ cao; khuyến khích hình thành những cụm ngành, cụm sản xuất có sự tương quan trong cùng lĩnh vực làm tiền đề, cơ sở kết nối chuỗi sản xuất, chuỗi sản phẩm, chuỗi giá trị nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp;

Nâng cao năng lực, hiệu quả của bộ máy hành chính các cấp; đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp; Quan tâm phát triển nguồn nhân lực địa phương, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao;

Đặc biệt quan tâm chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào các dân tộc thiểu số.

Trong công tác xây dựng Đảng, Thái Nguyên tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. 

Tuy nhiên, báo cáo chính trị cũng nhấn mạnh những hạn chế trong phát triển kinh tế- xã hội 5 năm qua như: Kinh tế tăng trưởng nhanh nhưng chưa thực sự bền vững. Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; phát triển sản phẩm nông nghiệp hàng hóa có thương hiệu mạnh, giá trị gia tăng cao còn hạn chế.

Việc giải quyết nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân tại khu công nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu. Đời sống một bộ phận người dân ở khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy và tổ chức đảng còn hạn chế.  Hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có mặt còn chưa đạt yêu cầu.

Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua công tác tự kiểm tra, giám sát của một số tổ chức đảng còn hạn chế. Việc tiếp công dân ở một số đơn vị, địa phương tiến hành chưa thường xuyên; giải quyết khiếu nại, tố cáo có vụ việc còn chậm.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra trong 03 ngày (11 – 13/10/2020) là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng được toàn thể Nhân dân các dân tộc trong tỉnh hết sức quan tâm, trông đợi và kỳ vọng. Đại hội sẽ quyết định những chủ trương lớn, quan trọng mang tính định hướng chung cho sự phát triển của tỉnh nhà trong nhiệm kỳ tới và tầm nhìn cho những năm tiếp theo. Thành công của Đại hội sẽ góp phần quan trọng vào thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng./.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm