Khai trừ Đảng Phó Viện trưởng đăng bài sai quan điểm của Đảng, Nhà nước

(PLVN) - Ngày 8/3, Thành ủy Đà Nẵng cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy vừa tổ chức hội nghị xem xét thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với ông Trần Đức Anh Sơn, Đảng viên Chi bộ Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế xã hội TP.Đà Nẵng, Viện phó Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế xã hội TP.Đà Nẵng.

Ông Trần Đức Anh Sơn (đứng).

Ông Trần Đức Anh Sơn (đứng).

Theo kết luận của cấp ngành hức năng, ông Trần Đức Anh Sơn đã viết, đăng tin, bài sai sự thật, không đúng với quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên mạng xã hội Facebook, vi phạm Điều 3, 4, Quy định số 47-QĐ/TW ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về những điều đảng viên không được làm; vi phạm Quy định 5946-QĐ/TU ngày 13/9/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp.

Thành ủy Đà Nẵng kết luận vi phạm của ông Sơn là “rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, Đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân và tổ chức Đảng, cơ quan nơi đồng chí sinh hoạt, công tác”.

Căn cứ quy định số 102-QĐ/TW ngày 15.11.2017 của Bộ Chính trị (khóa 12) về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm và xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với ông Trần Đức Anh Sơn.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm