Khẩn trương mở cửa các trường học tại những nơi đảm bảo an toàn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác an sinh, xã hội; khẩn trương có giải pháp mở cửa trở lại các trường học tại những nơi đảm bảo an toàn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, kết luận cuộc họp trực tuyến toàn quốc Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 với Ban Chỉ đạo 63 tỉnh, thành phố, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; sự hưởng ứng, chia sẻ và tham gia của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp đặc biệt là sự nỗ lực vượt bậc của các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch.

Thủ tướng cũng chia sẻ sự mất mát về người, về sức khỏe, của cải của nhân dân, thiệt hại của các doanh nghiệp do dịch bệnh. Đến nay, tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc.

Đặc biệt, chúng ta đã thực hiện một số biện pháp có tính chất bước ngoặt như điều động lực lượng hỗ trợ các địa phương tâm dịch; chuyển hướng chiến lược từ tập trung sang phân cấp tới tận cơ sở trong triển khai các biện pháp y tế, chăm lo an sinh xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, lấy xã phường là pháo đài, người dân là chiến sĩ, người dân vừa là chủ thể, là trung tâm trong phòng chống dịch, chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân.

Rất nhiều việc không có tiền lệ phải quyết định trong thời gian rất ngắn, bối cảnh rất khó khăn, bàn bạc tạo đồng thuận, báo cáo cấp có thẩm quyền”, Thủ tướng phát biểu. Cụ thể như triển khai hàng trăm trạm y tế lưu động tại TP HCM, điều động hàng trăm nghìn cán bộ chi viện, lo an sinh xã hội cho hàng triệu người dân trong một thời gian rất gấp rút.

Kết quả đạt được là tích cực, nhưng vẫn tồn tại các hạn chế, bất cập, cần tập trung khắc phục. Vì vậy, trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng; huy động cả hệ thống chính trị, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong phòng, chống dịch và khôi phục, phát triển kinh tế-xã hội; khẩn trương xây dựng hoàn thiện, triển khai hiệu quả Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội.

Các cấp, ngành, địa phương tiếp tục làm tốt công tác dự báo, nắm tình hình và diễn biến dịch bệnh; chủ động xây dựng và tổ chức lộ trình thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19; tập trung đầu tư, từng bước hiện đại hóa, nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác an sinh, xã hội; ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; khẩn trương có giải pháp mở cửa trở lại các trường học tại những nơi đảm bảo an toàn; có giải pháp chăm sóc trẻ môi côi do dịch COVID-19; tiếp tục triển khai mạnh mẽ chiến lược vaccine.

Tiếp tục phát huy vai trò trung tâm và nâng cao tính chủ động của doanh nghiệp trong tổ chức sản xuất và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; khôi phục chuỗi cung ứng lao động. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch, thống nhất một ứng dụng công nghệ bảo đảm kết nối, liên thông, thuận lợi khi sử dụng và an ninh, an toàn thông tin.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng yêu cầu tranh thủ, lắng nghe các góp ý của các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các nội dung như quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP. Một lần nữa, Thủ tướng lưu ý, việc xây dựng các quy định phải dựa trên nguyên tắc lãnh đạo tập trung, xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương. Trong đó, Trung ương đưa ra các quy trình, tiêu chí, quy định; các địa phương, cơ sở tổ chức thực hiện linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình.

Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 4800/QĐ-BYT ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Chủ động, thường xuyên cập nhật cấp độ dịch tại các địa bàn, điều chỉnh tiêu chí phân loại phù hợp với diễn biến tình hình dịch, độ bao phủ vaccine và điều kiện thực tiễn; Xây dựng, triển khai kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra của năm 2021.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm