Khẩn trương triển khai kế hoạch sắp xếp các chi cục thuế

(PLO) - Bộ Tài chính vừa có Công văn 6129/BTC - TCCB truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính về triển khai kế hoạch sắp xếp, sáp nhập chi cục thuế quận, huyện thị xã, thành phố theo khu vực.

Tại Công văn này, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Thuế khẩn trương triển khai thực hiện và chỉ đạo cục trưởng cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW báo cáo đề án sắp xếp, sáp nhập chi cục thuế đúng kế hoạch, thời gian và nội dung quy định tại Quyết định 520/QĐ-BTC ngày 13/4/2018 và Chỉ thị 01/CT-BTC ngày 9/5/2018.

Công văn cũng nêu rõ, đối với các cục thuế đã hoàn thành việc xây dựng đề án, thì Tổng cục Thuế khẩn trương rà soát, thẩm định, báo cáo Bộ về đề án chính thức của từng đơn vị để Bộ Tài chính xem xét, phê duyệt theo thẩm quyền.

Trước đó, Tổng cục Thuế đã có công văn 1855/TCT-TCCB hướng dẫn một số nội dung về công tác tổ chức cán bộ khi thành lập Chi cục Thuế khu vực theo Quyết định 520/QĐ-BTC của Bộ Tài chính. .

Về tổ chức bộ máy trong giai đoạn trước mắt, Cục Thuế sẽ xem xét, tiếp tục duy trì các bộ phận quản lý thuế, trực tiếp tiếp xúc với người nộp thuế tại các huyện ngoài nơi đặt trụ sở chính để tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Các bộ phận tiếp tục duy trì như: Bộ phận một cửa để tiếp nhận hồ sơ, thủ tục về thuế, đơn thư, giải quyết vướng mắc; Bộ phận trước bạ và thu khác để giải quyết và trả kết quả đăng ký quyền sở hữu ô tô, xe máy; Bộ phận thuế xã phường để thuận tiện cho việc đôn đốc thu nộp, quản lý hộ mới, hộ nghỉ kinh doanh.

Cục Thuế cần xác định số lượng công chức phù hợp để duy trì hoạt động tại các bộ phận nêu trên; đồng thời phân công lãnh đạo chi cục trực tiếp phụ trách các bộ phận này để đảm bảo công tác nội ngành, công tác quản lý thuế được thông suốt. Về nơi làm việc, có thể tạm thời sử dụng trụ sở chi cục thuế cũ cho đến khi có phương án cụ thể xử lý tài sản và cơ sở vật chất theo quy định chung.

Về nhân sự, dừng việc bổ nhiệm mới công chức lãnh đạo cấp chi cục, cấp phòng thuộc chi cục và cấp đội thuộc chi cục thuế theo công văn 1394/TCCB-TCT của Tổng cục Thuế. Về nguyên tắc, tiêu chí, quy trình lựa chọn sắp xếp, bố trí cán bộ lãnh đạo chi cục thuế khu vực, Tổng cục Thuế có văn bản hướng dẫn riêng.

Ngoài ra cần kịp thời nắm bắt tư tưởng của công chức, người lao động để đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ cơ quan, tránh xáo trộn ách tắc và ảnh hưởng đến triển khai nhiệm vụ chính trị được giao. Đề xuất biện pháp hỗ trợ, đảm bảo quyền lợi đối với các công chức tự nguyện nghỉ hưu khi sắp xếp lại bộ máy để báo cáo Tổng cục, Bộ. 

Hướng dẫn tiếp nhận thu ngân sách nhà nước khi giải thể phòng giao dịch kho bạc

Tổng cục Thuế vừa có Công văn số 2095/KK-TCT gửi 63 Cục Thuế thông báo thay đổi kho bạc nhà nước (KBNN) tiếp nhận khoản thu ngân sách nhà nước (NSNN).

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tinh gọn, sắp xếp lại phòng giao dịch của KBNN cấp tỉnh, KBNN đã đóng tài khoản một số phòng giao dịch KBNN mở tại ngân hàng thương mại, do giải thể 43 phòng giao dịch thuộc KBNN cấp tỉnh.

Để phối hợp với KBNN trong việc thu NSNN trên địa bàn 43 tỉnh có phòng giao dịch KBNN bị giải thể, Tổng cục Thuế đề nghị cục thuế các tỉnh, thành phố hướng dẫn người nộp thuế đang nộp thuế, phí, lệ phí và các khoản khác vào tài khoản của phòng giao dịch thuộc KBNN cấp tỉnh bị giải thể chuyển địa chỉ nộp. Cụ thể, khi thực hiện lập giấy nộp tiền vào NSNN (hoặc bảng kê nộp thuế) từ ngày 1/6/2018, người nộp thuế ghi/chọn thông tin KBNN nơi tiếp nhận khoản thu là văn phòng KBNN cấp tỉnh trên cùng địa bàn.

Công văn nêu rõ, các Cục Thuế chỉ đạo cơ quan thuế trên địa bàn đang truyền nhận bảng kê chứng từ nộp ngân sách với phòng giao dịch thuộc KBNN cấp tỉnh bị giải thể phối hợp với phòng giao dịch thuộc KBNN cấp tỉnh thực hiện truyền nhận và đối chiếu chứng từ nộp NSNN phát sinh trước ngày 1/6/2018 đảm bảo đầy đủ, kịp thời.

Đối với các chứng từ nộp NSNN phát sinh từ ngày 1/6/2018, cơ quan thuế đang truyền nhận bảng kê chứng từ nộp ngân sách với phòng giao dịch thuộc KBNN cấp tỉnh bị giải thể thực hiện truyền nhận và đối chiếu chứng từ nộp NSNN với Văn phòng KBNN cấp tỉnh trên cùng địa bàn. Ngoài ra, thông báo trên website của cục thuế và thông báo cho các ngân hàng trên địa bàn về việc thay đổi thông tin KBNN nơi tiếp nhận khoản thu.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm