Khẳng định truyền thống anh hùng của cơ quan tham mưu chiến lược

(PLVN) - Ngày 26/8, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1945 - 2020)”.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của Hội thảo khoa học.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của Hội thảo khoa học.

Tại Hội thảo, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định: Trải qua 75 năm chiến đấu dưới lá cờ vinh quang của Đảng, với truyền thống “Trung thành - mưu lược, tận tụy - sáng tạo, đoàn kết - hiệp đồng, quyết chiến - quyết thắng”, Bộ Tổng Tham mưu đã từng bước củng cố tổ chức; khắc phục mọi khó khăn, tham mưu cho Đảng, Nhà nước các vấn đề chiến lược quân sự, quốc phòng; các mục tiêu, nội dung, tính chất, nhiệm vụ liên quan đến Quân đội, chiến tranh, hòa bình và vận mệnh quốc gia dân tộc.

Hội thảo lần này là một trong những hoạt động thiết thực nhằm ôn lại lịch sử, truyền thống của Bộ Tổng Tham mưu; qua đó đánh giá tầm vóc, ý nghĩa của những thành tích, chiến công; khẳng định bản chất cách mạng, truyền thống anh hùng của cơ quan tham mưu chiến lược; rút ra những bài học kinh nghiệm vận dụng vào quá trình xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. 

Đọc thêm