Kiểm toán Nhà nước đã tiến hành xử lý tài chính trên 50 nghìn tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Dẫn đầu đoàn công tác tới làm việc tại Kiểm toán Nhà nước vào chiều tối nay (12/8), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh tinh thần của kiểm toán là xây dựng để phát triển.

Tiến hành xử lý tài chính trên 50 nghìn tỷ đồng

Báo cáo Chủ tịch Quốc hội (QH) và đoàn công tác, Tổng Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Trần Sỹ Thanh cho biết, trong năm 2021 có 190 cuộc kiểm toán, dự kiến tổ chức thành 213 đoàn kiểm toán, đã kết thúc 91 đoàn kiểm toán. Trong 8 tháng đầu năm, Kiểm toán Nhà nước đã tiến hành xử lý tài chính trên 50 nghìn tỷ đồng.

Trong đó, tăng thu ngân sách gần 6.700 tỷ đồng, giảm chi ngân sách gần 5.800 tỷ đồng. KTNN cũng kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới 67 văn bản pháp luật, kịp thời khắc phục lỗ hổng về cơ chế, chính sách, tránh thất thoát, lãng phí; kiến nghị chấn chỉnh hoạt động của đơn vị được kiểm toán và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan.

Kiểm toán Nhà nước đã tiến hành xử lý tài chính trên 50 nghìn tỷ đồng ảnh 1

Tổng KTNN Trần Sỹ Thanh báo cáo kết quả công tác 8 tháng đầu năm 2021.

KTNN đã cung cấp 151 báo cáo cho các Đoàn đại biểu QH, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tòa án, các cơ quan điều tra và các cơ quan có thẩm quyền; chuyển 1 vụ việc có dấu hiệu phạm tội sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để xem xét, điều tra xử lý theo quy định.

Đánh giá cao các kết quả mà KTNN đạt được, Chủ tịch QH cho rằng, buổi làm việc này diễn ra ngay sau khi bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ mới được kiện toàn, thể hiện sự coi trọng của các lãnh đạo QH, lãnh đạo các bộ, ngành đối với công tác kiểm toán, nhất là trong bối cảnh nước ta hướng đến nền tài chính công an toàn, lành mạnh, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực.

Chủ tịch QH cũng đánh giá chất lượng công tác kiểm toán ngày càng được nâng lên, là cơ sở rất quan trọng phục vụ QH và các cơ quan nhà nước. Tuy ra đời muộn nhưng KTNN lại đi trước một bước và là thành viên tiên phong trong tổ chức các cơ quan Kiểm toán tối cao khu vực châu Á. Vị trí, uy tín của KTNN không chỉ có các cơ quan, đơn vị trong nước ghi nhận mà còn được quốc tế đánh giá cao.

Kiểm toán Nhà nước đã tiến hành xử lý tài chính trên 50 nghìn tỷ đồng ảnh 2

Quang cảnh buổi làm việc.

“Công cụ này là của nhân dân ta, do Đảng lãnh đạo, chứ không phải của QH. KTNN do QH thành lập ra nhưng hoạt động độc lập, chứ không như Hội đồng Dân tộc hay các cơ quan của QH”, Chủ tịch QH lưu ý và nhấn mạnh, độc lập nhưng không được để đối lập với các cơ quan, đơn vị.

“Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có thể xảy ra sai phạm, nhưng nếu tâm của người làm kiểm toán mà tốt – nghệ tinh, tâm sáng - thì có thể xử lý được các sai phạm và vẫn tạo điều kiện cho cái tốt phát triển lên. Tinh thần kiểm toán là xây dựng để phát triển, đấu tranh chống tiêu cực đồng thời biểu dương, nhân rộng những cái tốt”, Chủ tịch QH nói.

Xây dựng đội ngũ kiểm toán viên liêm chính

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch QH đề nghị KTNN tích cực triển khai Nghị quyết giám sát tối cao của QH về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 cũng như sớm xây dựng Đề án hoàn thiện tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động KTNN, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chủ tịch QH mong muốn KTNN sớm xây dựng kế hoạch triển khai Chiến lược KTNN đến năm 2030, không ngừng tăng cường sự công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, chính quy, từng bước hiện đại hóa trong hoạt động, khắc phục tình trạng phát hành báo cáo kiểm toán còn chậm. Chủ tịch QH đề nghị KTNN đánh giá lại việc thi hành Luật KTNN sửa đổi cũng như tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác kiểm toán, xây dựng đội ngũ kiểm toán viên mạnh về năng lực, vững về phẩm chất, liêm chính trong thực thi công vụ.

Kiểm toán Nhà nước đã tiến hành xử lý tài chính trên 50 nghìn tỷ đồng ảnh 3

Chủ tịch QH yêu cầu xây dựng đội ngũ kiểm toán viên mạnh về năng lực, vững về phẩm chất, liêm chính trong thực thi công vụ.

Cùng với đó, Chủ tịch QH yêu cầu KTNN tăng cường thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động kiểm toán phù hợp với tình hình mới, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19; tăng cường kiểm tra, đánh giá, tổng hợp việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của KTNN, bảo đảm tính nghiêm minh trong thực hiện kết luận, kiến nghị của KTNN; tiếp tục đẩy mạnh công khai kết quả kiểm toán bằng các hình thức phù hợp theo quy định của Luật KTNN.

Chủ tịch QH đề nghị KTNN xây dựng kế hoạch kiểm toán năm 2022 trên cơ sở tổng kết kết quả thực tiễn thời gian qua, đi sâu vào vấn đề trọng tâm, nhất là bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, chương trình công tác của QH, trong đó có giám sát, xây dựng pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia.

Đặc biệt, KTNN cần bám sát các nhiệm vụ thực hiện các chức năng nhiệm vụ của QH, giúp Chính phủ trong công tác quản lý và điều hành, nhất là tháo gỡ các điểm nghẽn hiện nay để sau đại dịch phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; bám sát các chương trình giám sát tối cao của QH, Ủy ban Thường vụ QH.

Trọng tâm của năm 2022 là bám vào giám sát tối cao về tiết kiệm chống lãng phí. Trong kiểm toán cần chú ý ba chính sách vĩ mô hết sức quan trọng là chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và chính sách thương mại. Đây là ba trụ cột trong các chính sách vĩ mô.

Theo Chủ tịch QH, ổn định kinh tế vĩ mô là quan trọng nhất, do đó trong định hướng công tác phải phục vụ cho nhiệm vụ này; định hướng trong xây dựng pháp luật, hoàn thiện pháp luật, tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc về thể chế, chính sách.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm