Kiểm tra công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi tại Hà Tĩnh

(PLO) - Thực hiện Kế hoạch công tác tư pháp năm 2018, vừa qua, Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh đã kiểm tra công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi tại Phòng Tư pháp và 02 đơn vị cấp xã thuộc huyện Hương Khê.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Qua kiểm tra cho thấy, nhìn chung công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, nuôi con nuôi và công tác chứng thực đã được các địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện. Phòng Tư pháp đã giúp UBND huyện thực hiện quản lý nhà nước về công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi trên địa bàn huyện, kịp thời triển khai các quy định mới về hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi; hướng dẫn nghiệp vụ cho công chức tư pháp - hộ tịch.

Việc giải quyết các việc về hộ tịch, nuôi con nuôi và chứng thực đã được Phòng Tư pháp và UBND các xã, thị trấn thực hiện đảm bảo đúng thời gian quy định, đáp ứng kịp thời yêu cầu của người dân.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số thiếu sót. Đoàn kiểm tra Sở Tư pháp đã đề nghị các đơn vị rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh kịp thời những sai sót đã được nêu. Đồng thời, đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm, bố trí, tạo điều kiện về kinh phí hoạt động, phương tiện làm việc phục vụ cho công tác đăng ký quản lý hộ tịch, nuôi con nuôi và công tác chứng thực; đặc biệt Phòng Tư pháp cần thường xuyên kiểm tra cơ sở và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức tư pháp - hộ tịch.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm