Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 tại Bộ Tài nguyên và Môi trường

(PLO) - Sáng 17/7, Đoàn kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT).

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại cuộc làm việc.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại cuộc làm việc.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh đây là đợt kiểm tra có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh chúng ta đang tổ chức triển khai nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua kiểm tra, Đoàn sẽ có đánh giá nghiêm túc, đúng đắn, chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm, sai phạm (nếu có) để báo cáo cấp có thẩm quyền về kết quả kiểm tra; đánh giá về hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT đối với các đảng uỷ trực thuộc trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị thời gian qua.

Báo cáo với Đoàn kiểm tra, Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT cho biết, việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị số 05 một cách nghiêm túc, đồng bộ đã góp phần giúp Bộ hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong thời gian qua.

Bộ đã rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý tài nguyên và môi trường, bảo đảm công khai, minh bạch, góp phần xoá bỏ cơ chế “xin - cho”, “duyệt - cấp”, ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, “sân sau”, trục lợi trong quản lý, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Việc thẩm định, xác minh tính trung thực trong việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức của Bộ được thực hiện nghiêm túc, kỹ càng, chưa phát hiện các trường hợp sai phạm trong công tác này.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm