Kiên Giang: Sơ kết Quy chế làm việc của Ban Cán sự Đảng và UBND tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều ngày 27/5, UBND tỉnh tổ chức sơ kết Quy chế làm việc của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Quy chế làm việc của UBND tỉnh. Ông Lâm Minh Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì Hội nghị. 
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Thực hiện Quy chế làm việc số 879-QC/BCSĐ ngày 29/11/2022 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Cán sự Đảng đã triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế đảm bảo theo đúng nguyên tắc, nội dung theo quy định.

Có thể nói, trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, từng thành viên Ban Cán sự Đảng bám sát Quy chế làm việc, phát huy dân chủ nội bộ. Theo đó, đa số các đồng chí cấp ủy viên có ý thức giữ gìn đoàn kết, thống nhất nội bộ, có tinh thần trách nhiệm cao trước công việc được giao.

Ông Lâm Minh Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ông Lâm Minh Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Cụ thể, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã triển khai quán triệt, tham mưu, đề xuất và cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy trên các lĩnh vực thuộc điều hành của UBND tỉnh thành chương trình, kế hoạch, đề án để tổ chức thực hiện. Chỉ riêng năm 2023, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh hoàn thành, đạt và vượt kế hoạch 23/24 chỉ tiêu, 1/24 chỉ tiêu đạt trên 90% kế hoạch; Tăng trưởng kinh tế đạt 6,79% vượt kế hoạch đề ra...

Ông Giang Văn Phục - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang phát biểu.

Ông Giang Văn Phục - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang phát biểu.

Đối với thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh, qua hơn 2 năm tổ chức thực hiện Quy chế, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Ủy viên, Thủ trưởng các đơn vị đã bám sát và thực hiện đúng Quy chế, thực hiện tốt công tác phối hợp, đảm bảo sự lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Cạnh đó, Quy chế làm việc của UBND tỉnh đã thể chế hóa kịp thời, đầy đủ, đúng đắn các đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đây là cơ sở để các cơ quan chuyên môn tham mưu thực hiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với tất cả các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Chủ tịch UBND huyện Kiên Hải báo cáo tình hình của huyện Kiên Hải.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Chủ tịch UBND huyện Kiên Hải báo cáo tình hình của huyện Kiên Hải.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành khẳng định: Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị đã bám sát vào quy chế để triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ. Chủ tịch Lâm Minh Thành lưu ý thành viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; Thành viên UBND tỉnh thông qua Quy chế, tăng cường kỷ luật, kỷ cương thực hiện nghiêm nhiệm vụ; Thường xuyên đổi mới, cải tiến cách thức, nghiên cứu quy trình cải cách hành chính cho tinh gọn nhưng vẫn đảm bảo đúng quy định.

Đọc thêm