Kiên quyết xử lý hành vi vi phạm tại Cồn Xanh (Nam Định)

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Liên quan đến công tác thu hồi đất thực hiện các dự án được cấp phép tại khu vực Cồn Xanh,Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định yêu cầu các đơn vị chức năng kịp thời, kiên quyết xử lý theo quy định đối với hành vi vi phạm, các đối tượng gây mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn...

Ngày 20/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định ra thông báo về công tác thu hồi đất thực hiện các Dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định thành lập Tổ công tác do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Tổ trưởng để làm việc với Tổ Công tác của Bộ Công an và trực tiếp chỉ đạo rà soát, củng cố, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, tài liệu liên quan đến việc đầu tư các Dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng và các phần việc còn lại để đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng tổ chức đối thoại trực tiếp với các hộ dân đang nuôi trồng thủy sản đã hết hạn hợp đồng tại khu vực Cồn Xanh (khi các hộ dân đề nghị và có nội dung kiến nghị cụ thể); Chỉ đạo làm tốt công tác giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác thu hồi đất; Chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan tiếp tục tập trung hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn huyện Nghĩa Hưng trong quá trình thu hồi đất để triển khai các Dự án theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định đồng thời giao Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hưng chỉ đạo UBND huyện Nghĩa Hưng sớm thực hiện việc thanh lý hợp đồng đối với các diện tích đất đã hết thời hạn thuê đất theo thẩm quyền để thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật. Tổ chức thực hiện công tác thu hồi đất đảm bảo công khai, minh bạch, chú trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Tiếp tục chủ động, tích cực phối hợp hỗ trợ Nhà đầu tư trong quá trình triển khai các Dự án;

Phối hợp với Nhà đầu tư sớm thực hiện công tác hỗ trợ các hộ nuôi trồng thủy sản đã bàn giao đất cho chính quyền quản lý theo mức Nhà đầu tư đã cam kết. Tiếp tục lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân để sớm giải quyết theo thẩm quyền và kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền tạo điều kiện hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống;

Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh duy trì các Tổ công tác tuyên truyền, vận động của huyện; đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền; huy động cả hệ thống chính trị của huyện vào cuộc trên tinh thần kiên trì vận động, nhân văn, vì quyền lợi của Nhân dân, nhưng kiên quyết và đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt, vận động, yêu cầu các hộ dân nuôi trồng thủy sản khu vực Cồn Xanh không cải tạo ao đầm, không thả con giống mới; nhất là không lôi kéo con em mình, là trẻ em đang độ tuổi đến trường phải nghỉ học, tụ tập đông người, vi phạm quyền và lợi ích chính đáng của trẻ em, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định yêu cầu các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường bám sát, nắm chắc địa bàn, tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; xử lý ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm “nóng” về an ninh trật tự. Kịp thời, kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm, các đối tượng lợi dụng tình hình gây mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Đọc thêm