8 dự án với tổng vốn 1.300 tỷ đồng đăng ký đầu tư vào Bắc Kạn

(PLVN) -  Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh Bắc Kạn cấp Quyết định chủ trương đầu tư cho 08 dự án, với tổng vốn đăng ký khoảng 1.350 tỷ đồng.

Nhà máy điện phân chì, kẽm của Công ty TNHH Ngọc Linh (Chợ Đồn), Bắc Kạn.

Nhà máy điện phân chì, kẽm của Công ty TNHH Ngọc Linh (Chợ Đồn), Bắc Kạn.

Tính đến đầu tháng 6/2020, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có 26 doanh nghiệp thành lập mới. Đến thời điểm hiện tại, tổng số doanh nghiệp đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh là 817 doanh nghiệp.

Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh cũng cấp Quyết định chủ trương đầu tư cho 08 dự án, với tổng vốn đăng ký khoảng 1.350 tỷ đồng. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã có 104 dự án đầu tư được Quyết định chủ trương đầu tư, với tổng vốn đăng ký trên 9.600 tỷ đồng. Trong đó có 60 dự án đã hoàn thành, 22 dự án đang thực hiện các thủ tục đầu tư, chưa thực hiện sản xuất  22 dự án.

Các dự án đầu tư đã và đang góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm cho người lao động, đóng góp ngân sách địa phương, thúc đẩy hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. Đồng thời, cho thấy việc xây dựng chương trình xúc tiến và thu hút đầu tư phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhà máy điện phân chì, kẽm của Công ty TNHH Ngọc Linh (Chợ Đồn), Bắc Kạn

Nhằm thu hút đầu tư, tỉnh Bắc Kạn đã tăng cường hỗ trợ, tư vấn cho doanh nghiệp đẩy mạnh thực hiện đăng ký kinh doanh qua mạng, tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích, nhằm rút ngắn thời gian gia nhập thị trường và thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, công tác đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chỉ còn 01 ngày làm việc. Ngoài ra, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư trong nước (ngoài ngân sách) thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh tối đa 12 ngày. Các thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư tiếp tục được Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp hiệu quả.

Để nâng cao hiệu quả trong công tác thu hút đầu tư, tỉnh Bắc Kạn cũng lựa chọn những nhà đầu tư có tiềm lực kinh tế, dự án có quy mô lớn, chất lượng, hiệu quả, tạo hiệu ứng tốt cho môi trường đầu tư. Đồng thời, hạn chế những dự án có quy mô sử dụng đất lớn, giá trị gia tăng thấp, kiên quyết không xúc tiến và thu hút những dự án sử dụng nhiều năng lượng, nguy cơ ô nhiễm môi trường, các dự án có xu hướng dịch chuyển đầu tư sang các nước thứ 3 để tránh hàng rào thuế quan. Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Kạn cũng tập trung đầu tư vào các ngành, lĩnh vực trong tỉnh có tiềm năng lợi thế, nâng cao chất lượng công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ với việc tăng cường các hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

Với phương châm “Doanh nghiệp là động lực quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội. Thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh”, Bắc Kạn tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất để các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, phát triển ở tất cả các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, chế biến nông, lâm sản, du lịch, dịch vụ…

Cùng chuyên mục
Đọc thêm