9 thủ tục về nông nghiệp được giải quyết trên hệ thống Hải quan một cửa quốc gia

(PLO) - Từ đầu tháng 10/2016, 9 thủ tục hành chính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ được giải quyết trên hệ thống Hải quan một cửa quốc gia, không thực hiện giải quyết hồ sơ giấy. 

Ảnh minh họa nguồn Internet

Ảnh minh họa nguồn Internet

Cùng với đó, Bộ cũng đang chỉ đạo khẩn trương việc hướng dẫn qua mạng điện tử toàn quốc đối với các thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm dịch thực vật, quản lý vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm; tích hợp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Các thủ tục hành chính (TTHC) được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) kết nối với hệ thống Hải quan một cửa quốc gia lần này gồm: Đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu (Cục Chăn nuôi); cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa (Trạm Kiểm dịch thực vật Nội Bài – Cục Bảo vệ thực vật); cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật nhập khẩu (Cơ quan Thú y vùng II Hải Phòng – Cục Thú y); cấp phép nhập khẩu giống cây trồng nông nghiệp và cấp phép nhập khẩu phân bón (Cục Trồng trọt); cấp Chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại cơ sở trong Danh sách ưu tiên và kiểm tra, cấp chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại cơ sở ngoài Danh sách ưu tiên (Trung tâm vùng 4, 5, 6 – Cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản); đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn thủy sản nhập khẩu (Trung tâm Kiểm định, khảo nghiệm, kiểm nghiệm – Tổng cục Thủy sản); cấp Giấy phép Cites (Cơ quan Cites Việt Nam – Tổng cục Lâm nghiệp).

Theo đánh giá của Bộ NN&PTNT, thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia tại Bộ và các đơn vị thời gian qua đã thực sự tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, góp phần tăng năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP của Chính phủ. Các cán bộ, công chức có sự chuyển biến tích cực về nhận thức và kỹ năng tác nghiệp thực hiện cơ chế một cửa quốc gia tại các đơn vị khi chuyển đổi từ tiếp nhận, xử lý hồ sơ giấy sang cấp phép điện tử, từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực, quốc tế và cải cách hành chính. 

Bộ NN&PTNT đã chỉ đạo các đơn vị mở rộng ra 80 TTHC theo đúng kế hoạch trong năm 2016, trong đó có 27 TTHC kết nối với hệ thống Hải quan một cửa quốc gia. Ngoài ra, Bộ đang yêu cầu các đơn vị khẩn trương hướng dẫn qua mạng điện tử toàn quốc đối với các thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm dịch thực vật, quản lý vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm; tích hợp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia. Bên cạnh đó, Bộ NN&PTNT yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai mở rộng 9 TTHC trên hệ thống một cửa quốc gia các địa điểm khác (cửa khẩu hàng không, cảng biển, biên giới, chi cục, cơ quan vùng…). 

Hiện nay, Bộ NN&PTNT đã có 18 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 tại 5 đơn vị thuộc Bộ. Cụ thể, Cục Bảo vệ thực vật 5 TTHC, Cục Chăn nuôi 3 TTHC, Cục Trồng trọt 5 TTHC, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 2 TTHC, Tổng cục Thủy sản 3 TTHC. Bộ còn liên tục ban hành các văn bản để chuẩn hóa các thủ tục thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ như Quyết định số 63/QĐ-BNN-PC ban hành danh mục 508 TTHC chuẩn hóa; Quyết định 2316/QĐ-BNN-QLCL về việc công bố TTHC chuẩn hóa trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; Quyết định số 3548/QĐ-BNN-TCTS về việc công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa và TTHC bị hủy bỏ trong lĩnh vực thủy sản…

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm