Giảm 50% phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt ngay trước Tết Nguyên đán Tân sửu 2021

(PLVN) - Ngày 08/2, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 12/2021/TT-BTC quy định mức thu, khai, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt. Theo đó, giảm 50% phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt so với hiện hành nhằm hỗ trợ đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19.

Hình minh họa.

Hình minh họa.

Trên cơ sở đó, mức phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt được Bộ Tài chính đề xuất giảm từ 8% về mức 4% trên doanh thu kinh doanh vận tải đường sắt so với hiện hành (quy định tại Thông tư số 295/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016).

Được biết hiện có 03 doanh nghiệp vận tải đường sắt thuộc diện nộp phí. Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt này thực hiện khai phí với cơ quan thuế và nộp phí vào Ngân sách nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2021.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm