Hàng năm phải thực hiện cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

(PLVN) - Thông tư 10/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế thay thế cho Thông tư 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 và Thông tư 51/2017/TT-BTC ngày 19/7/2017 yêu cầu  hàng năm phải thực hiện cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế…

Hàng năm phải thực hiện cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Ngày 26/01/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 10/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế thay thế cho Thông tư 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 và Thông tư 51/2017/TT-BTC ngày 19/7/2017 của Bộ Tài chính. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/3/2021.

Thông tư bổ sung quy định mới về cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, theo đó, đối tượng cập nhật kiến thức là nhân viên đại lý thuế và người đăng ký hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Nhân viên đại lý thuế phải tham gia cập nhật kiến thức hàng năm. Không bắt buộc phải cập nhật kiến thức đối với người được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế đăng ký hành nghề trong thời gian từ ngày được cấp chứng chỉ đến ngày 31/12 của năm tiếp theo năm được cấp chứng chỉ.

Nội dung, tài liệu cập nhật kiến thức bao gồm: Các quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và nội dung liên quan đến quản lý thuế;  các quy định của pháp luật về kế toán doanh nghiệp. Tổng cục Thuế xây dựng chương trình khung các nội dung phải cập nhật kiến thức của năm đó. Chương trình khung được ban hành trước 31/01 hàng năm. Tài liệu cập nhật kiến thức được trình bày dưới dạng văn bản hoặc dữ liệu điện tử.

Thời gian cập nhật kiến thức tối thiểu 24 giờ trong một năm.

Đơn vị cập nhật kiến thức là: Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương,Trường nghiệp vụ thuế, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính; các cơ sở đào tạo và các tổ chức xã hội nghề nghiệp về đại lý thuế được Tổng cục Thuế xác nhận. 

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
Đọc thêm