Phấn đấu tăng 30-40 bậc chỉ số nộp thuế

(PLVN) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa ký Quyết định 02/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Liên quan đến lĩnh vực thuế, mục tiêu Bộ Tài chính đặt ra là kết thúc năm 2021 phấn đấu nâng xếp hạng chỉ số nộp thuế và BHXH đảm bảo năm 2021 hoàn thành nhiệm vụ tăng từ 30-40 bậc so với năm 2019 (năm 2020 chưa đánh giá do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19).

Để đạt được mục tiêu này, trong năm 2021, Bộ Tài chính tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật, lập đề nghị đưa vào chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) và dự án Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi); tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn luật; tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai các dịch vụ khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử đảm bảo chất lượng và đáp ứng yêu cầu; mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các Thủ tục hành chính lĩnh vực thuế và kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia để tạo thuận lợi cho người nộp thuế… 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm