Phát triển Hợp tác xã: Cần khắc phục “bệnh” quan liêu, hình thức

(PLVN) - Vừa tư vấn, hỗ trợ, vừa đầu tư phát triển nhưng đảm bảo phát triển bền vững; tránh hình thức, đồng thời khắc phục tình trạng quan liêu, không quan tâm. Đó là những chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) tại Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Liên minh HTX Việt Nam chiều ngày 19/1. 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm gian hàng nông sản an toàn Việt Nam

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm gian hàng nông sản an toàn Việt Nam

Chú trọng xây dựng mô hình HTX kiểu mới 

Đánh giá của Liên minh HTX Việt Nam cho thấy, kinh tế hợp tác, HTX tiếp tục phát triển trên địa bàn cả nước, đang trở thành thành phần quan trọng của nền kinh tế. Năm 2018, số lượng HTX, liên hiệp HTX và tổ hợp tác (THT) đều tăng từ 8,2% - 25,4% so với năm 2017.

Bày tỏ ấn tượng với những kết quả hoạt động trong năm 2018, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ghi nhận, Liên minh HTX Việt Nam góp phần làm cho cả hệ thống chính trị quan tâm nhiều hơn đến kinh tế tập thể và HTX; Liên minh HTX Việt Nam đã quan tâm củng cố kiện toàn hệ thống tổ chức từ trung ương đến địa phương, tăng cường tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp và phối hợp tốt với các bộ, ngành trong triển khai thực hiện theo tôn chỉ, chức năng và nhiệm vụ của mình.

Cùng với đó, Liên minh đã kết hợp tốt việc huy động nguồn lực và tư vấn cho HTX để xây dựng các đề án và hình thành các HTX kiểu mới theo chuỗi giá trị, góp phần nâng chất lượng các HTX đã có và phát triển các HTX mới.

Hàng năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Liên minh HTX Việt Nam tổ chức diễn đàn kinh tế tập thể và hội chợ triển lãm các sản phẩm của khu vực kinh tế HTX. Một điểm nổi bật nữa là Liên minh HTX Việt Nam đã quan tâm đến đào tạo đội ngũ cán bộ. 

Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao công tác hợp tác quốc tế, tuyên truyền, khai thác nguồn lực phát triển kinh tế hợp tác và HTX. Kinh tế hợp tác đã có bước phát triển. Từ chỗ, giai đoạn 2013 – 2015 chỉ có 10% HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả, đến nay, đã có trên 50% HTX trong lĩnh vực này hoạt động có hiệu quả.

Cần cụ thể hóa quy chế hoạt động của HTX

Nhấn mạnh nhiệm vụ năm 2019, Phó Thủ tướng yêu cầu Liên minh HTX bám sát Điều lệ để hoạt động. Trong đó, chú trọng làm tốt chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên.

Phối hợp với các bộ, ngành xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế hợp tác, HTX, tổ hợp tác, hộ cá thể; xây dựng các mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị hàng hóa chủ lực trong các lĩnh vực, các ngành, các khu vực và tổng kết, nhân diện rộng. Tuyên truyền, vận động phát triển tổ hợp tác, HTX và liên hiệp HTX...

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Liên minh HTX Việt Nam thực hiện tốt 12 nhiệm vụ được giao, phối hợp thực hiện và xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là HTX (xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn và kế hoạch hàng năm) và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; thực hiện các dịch vụ công, các hoạt động hỗ trợ, tư vấn, cung cấp dịch vụ cho các thành viên về pháp lý, đầu tư, khoa học - công nghệ, thông tin, tài chính, tín dụng, thị trường, kiểm toán, bảo hiểm, kiểm định chất lượng hàng hóa và các lĩnh vực khác.

Đặc biệt là thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động kinh tế vì mục tiêu phát triển hệ thống Liên minh HTX và hỗ trợ thành viên.

Liên minh cần bám sát chức năng, nhiệm vụ để đánh giá, từ đó nêu rõ đã tác động đến việc phát triển của khu vực kinh tế tập thể, HTX như thế nào, tránh tình trạng mà một số chuyên gia lo ngại là “hành chính hóa một số tổ chức có tính chất đại diện quyền lợi cho các tổ chức thành viên”, Phó Thủ tướng nói đồng thời nhấn mạnh: Quản lý nhà nước về kinh tế tập thể HTX là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh HTX được ủy thác một số nhiệm vụ về chức năng quản lý nhà nước, đặc biệt là kiểm tra, giám sát, đánh giá thực chất hiệu quả của khu vực kinh tế hợp tác, để khắc phục việc buông lỏng, không quan tâm chỉ đạo quyết liệt và gò ép, hành chính hóa, hình thức.

“Trước đây khi xem xét 1 xã được công nhận nông thôn mới hay không thì phải có mô hình kinh tế hợp tác có hiệu quả theo tiêu chí xã nông thôn mới, dứt khoát phải có 1 HTX hoạt động có hiệu quả. Sắp tới phải rà soát kỹ có đúng là có một HTX hoạt động hiệu quả hay không, còn nếu lập ra hình thức để đối phó với tiêu chí này thì dứt khoát không công nhận”, Phó Thủ tướng khẳng định.

Phó Thủ tướng mong muốn Liên minh đề xuất cụ thể hóa quy chế hoạt động của HTX, quyền, trách nhiệm của thành viên, ban giám đốc, cơ cấu tổ chức HTX, tránh lỏng lẻo. Trên cơ sở đó, thực hiện chế độ kiểm toán nội bộ để đánh giá kỹ.

“Muốn hoạt động hiệu quả thì không có cách nào khác là phải vừa tư vấn, vừa hỗ trợ, vừa đầu tư phát triển nhưng đảm bảo phát triển bền vững, tránh hình thức. Khắc phục hai chuyện, một là quan liêu không quan tâm, hai là hình thức, không có hiệu quả”, Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng mong muốn Liên minh HTX Việt Nam phối hợp với các bộ, ngành, Học viện Nông nghiệp Việt Nam xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng hệ thống đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước, quản trị HTX.

Gắn với đó là đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động, đào tạo, hỗ trợ tư vấn, kiểm tra giám sát, kiểm toán, đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế, tổ chức triển lãm gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Liên minh HTX Việt Nam vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác phát triển kinh tế hợp tác và HTX.

Phó Thủ tướng cũng trao Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba cho lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam; nhấn nút khai trương Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư, Cổng thông tin điện tử của Liên minh HTX phiên bản mới. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Việt Nam vào tốp đầu Chỉ số Logistics thế giới

Việt Nam vào tốp đầu Chỉ số Logistics thế giới

(PLVN) - Báo cáo Chỉ số Logistics thị trường mới nổi 2021 do nhà cung cấp dịch vụ kho vận hàng đầu thế giới Agility vừa công bố cho thấy, Việt Nam đã tăng 3 bậc xếp hạng so với năm 2020, đứng ở vị trí thứ 8 trong top 10 quốc gia đứng đầu.
Đọc thêm