Thưởng cho sáng kiến hay trong CCHC ngành Hải quan

(PLO) - Tổng cục Hải quan vừa có Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) của ngành Hải quan năm 2016 nhằm tạo sự chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính của lãnh đạo Tổng cục và thủ trưởng các đơn vị thuộc ngành này.

Cán bộ Hải quan hướng dẫn doanh nghiệp khai hồ sơ

Cán bộ Hải quan hướng dẫn doanh nghiệp khai hồ sơ

Rà soát hệ thống pháp luật về Hải quan

Theo kế hoạch này, để triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác CCHC theo Nghị quyết số 19/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2016, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị cần cải cách thể chế; thủ tục hành chính; tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; CCHC công; hiện đại hóa hành chính; chỉ đạo, điều hành về CCHC…

Bên cạnh đó, lãnh đạo Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị chức năng thường xuyên rà soát hệ thống pháp luật hải quan để tham mưu, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật; thường xuyên rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính hải quan, tập trung vào các mục tiêu có liên quan đến lĩnh vực hải quan.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị lồng ghép, kết hợp các hoạt động CCHC với các hoạt động xây dựng pháp luật; kiểm tra thực hiện và theo dõi thi hành pháp luật; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ công vụ và các hoạt động khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Các đơn vị cần tiếp tục triển khai và thực hiện tốt Đề án: “Nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó thực hiện có hiệu quả việc thí điểm phối hợp kiểm tra chuyên ngành tập trung tại cửa khẩu.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị cần ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc, duy trì vận hành Hệ thống VNACCS/VCIS và hệ thống công nghệ thông tin phục vụ thực hiện thủ tục hải quan điện tử, thanh toán điện tử, các thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia ổn định, an ninh, an toàn 24/7…

Xây dựng và triển khai thông tin phục vụ triển khai Cơ chế một cửa quốc gia đáp ứng yêu cầu kết nối với các hệ thống thông tin của các bộ, ngành tham gia vào Cơ chế một cửa quốc gia để xử lý các thủ tục hành chính, kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia với Cổng thông tin của các nước thành viên ASEAN để trao đổi các thông tin được thỏa thuận theo Hiệp định ASEAN.

Thưởng cho sáng kiến

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính, Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị triển khai thi hành Quyết định 65/2015/QĐ-TTg; thực hiện công tác quản lý, tuyển dụng công chức, công tác quy hoạch, luân chuyển, luân phiên, chuyển đổi vị trí công tác, điều động, bổ nhiệm cán bộ theo quy định. 

Tổng cục Hải quan khuyến khích các đơn vị trong ngành nghiên cứu đề xuất, triển khai các sáng kiến về CCHC. Theo đó, các đơn vị có sáng kiến CCHC được thực hiện có hiệu quả là một trong những thành tích để xem xét thi đua khen thưởng cuối năm.

Đồng thời, để thực hiện kế hoạch có hiệu quả, Tổng cục yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công. Đặc biệt, Vụ Pháp chế cần theo dõi, kịp thời báo cáo lãnh đạo Tổng cục những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện, trên cơ sở đề xuất những giải pháp đẩy mạnh công tác CCHC trong toàn ngành.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Bộ Công Thương lý giải về cơ chế tính toán giá bán lẻ điện

Bộ Công Thương lý giải về cơ chế tính toán giá bán lẻ điện

(PLVN) -Để trả lời những thắc mắc của người dân về phương án mức điện một giá tại dự thảo cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới đây của Bộ Công Thương, ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) - đã có trao đổi với báo chí về cơ chế tính toán giá điện, nguyên tắc huy động cũng như bản chất của cơ cấu giá bán lẻ trên cơ sở giá bán lẻ điện bình quân...
Đọc thêm