Việc giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 ở TP HCM thấp

(PLVN) - Thành phố sẽ không giải quyết tạm ứng tiếp cho các dự án mà chủ đầu tư không làm thủ tục thanh toán đối với các khoản đã được tạm ứng trước đó.

TP HCM tập trung đầu tư cho giao thông, giáo dục - đào tạo, chỉnh trang và phát triển đô thị, giảm ngập nước...

TP HCM tập trung đầu tư cho giao thông, giáo dục - đào tạo, chỉnh trang và phát triển đô thị, giảm ngập nước...

UBND TP HCM vừa cho biết, tổng chi đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2019 là trên 33.280 tỷ đồng, đạt 105,26% kế hoạch chi đầu tư phát triển năm 2019 được HĐND Thành phố thông qua (trên 31.617 tỷ đồng).

Tuy nhiên, việc chi thanh toán khối lượng hoàn thành trong năm 2019 chỉ trên 22.227 tỷ đồng, đạt 73,40% kế hoạch vốn UBND giao (trên 30.281 tỷ đồng). Nguyên ngân việc giải ngân vốn đầu tư thấp là do việc giải ngân các dự án từ nguồn Chính phủ vay về cho địa phương vay lại đạt thấp.

Cũng theo UBND Thành phố, địa phương đã chú ý đầu tư cho giao thông, giáo dục - đào tạo, chỉnh trang và phát triển đô thị, giảm ngập nước, khoa học - công nghệ.... với tổng số vốn (không kể vốn ODA) là 31.002 tỷ đồng.

Đồng thời, thông qua công tác báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch định kỳ và phối hợp kiểm tra, kiểm soát tình hình giải ngân tại các đơn vị, Thành phố đã thực hiện điều chỉnh giảm vốn của các dự án có tiến độ giải ngân thấp với tổng số tiền là trên 5.464 tỷ đồng để bổ sung vốn cho các dự án đã có khối lượng nhưng chưa được bố trí đủ vốn.

Theo đánh giá của UBND Thành phố, việc bố trí kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 được quan tâm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, định hướng đã được HĐND Thành phố thông qua, tuân thủ đúng các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước.

Thành phố đã thực hiện rà soát kỹ để ưu tiên bố trí vốn chủ yếu cho các công trình, dự án cấp bách, trọng điểm, có tỷ lệ giải ngân cao và dự kiến hoàn thành trong năm để phát huy hiệu quả đầu tư, góp phân tích cực cho sự tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố.

Thành phố tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục đầu tư, nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư. Tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của các chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án.

Thành phố cũng tập trung xử lý các khoản tạm ứng, thanh quyết toán các công trình, dự án, thu hồi vốn để chi đầu tư phát triển; không giải quyết tạm ứng tiếp cho các dự án mà chủ đầu tư không làm thủ tục thanh toán đối với các khoản đã được tạm ứng trước đó. Thành phố sẽ tăng cường quản lý, sử dụng hiệu qủa nguồn vốn huy động cho chi đầu tư phát triển; tiếp tục hoàn chỉnh Quy chế quản lý nợ chính quyền địa phương của Thành phố để đáp ứng tốt yêu cầu trong công tác quản lý nợ.


Cùng chuyên mục
Ngân hàng chỉ cung cấp thông tin giao dịch qua tài khoản khi cơ quan thuế yêu cầu

Ngân hàng chỉ cung cấp thông tin giao dịch qua tài khoản khi cơ quan thuế yêu cầu

(PLVN) - Trả lời báo chí về trách nhiệm của các Ngân hàng thương mại trong việc cung cấp thông tin tài khoản của người nộp thuế, ông Đặng Ngọc Minh, Phó Thổng cục trưởng Tổng cục Thuế, khẳng định, ngân hàng chỉ cung cấp thông tin liên quan đến giao dịch qua tài khoản khi cơ quan thuế yêu cầu và cơ quan thuế phải có trách nhiệm bảo mật, an toàn thông tin khách hàng.
Đọc thêm