Lan tỏa di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh với cộng đồng quốc tế

(PLVN) - Chiều nay, 5/10, Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 85-KL/TW ngày 19/8/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục triển khai các hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài (Kết luận số 85).
Thứ trưởng Hà Kim Ngọc phát biểu khai mạc Hội nghị.
Thứ trưởng Hà Kim Ngọc phát biểu khai mạc Hội nghị.

Hội nghị là hoạt động quan trọng và thiết thực nhằm đánh giá kết quả các hoạt động tuyên truyền, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 3 năm qua; định ra phương hướng, biện pháp thời gian tới, đóng góp thiết thực cho việc triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05).

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam Hà Kim Ngọc nhấn mạnh, trong thời gian qua, Kết luận số 85 đã trở thành kim chỉ nam cho các hoạt động giới thiệu, quảng bá sâu rộng trong cộng đồng quốc tế về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Từ góc độ Bộ Ngoại giao, các đơn vị trong Bộ và các cơ quan đại diện đã nỗ lực tìm tòi, phát huy trí tuệ tập thể trong đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh ở nước ngoài.

Các hình thức tôn vinh Bác tiếp tục được triển khai đa dạng, phong phú, chú trọng hơn nữa việc phát huy ý nghĩa, giá trị của các công trình tượng Bác, khu tưởng niệm, trường, phố, đại lộ, công viên… mang tên Bác.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao khẳng định, những kết quả tích cực của việc triển khai Kết luận số 85 trong 3 năm qua đã góp phần quảng bá sâu rộng đến bạn bè quốc tế tầm vóc vĩ đại, tư tưởng và những cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Việt Nam và thế giới; đồng thời qua đó giúp cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là thế hệ trẻ củng cố và phát huy niềm tự hào dân tộc, hướng về quê hương, đất nước.

Thứ trưởng Hà Kim Ngọc nhấn mạnh, đến nay, đất nước đã đi được hơn nửa chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tại các hội nghị toàn quốc về đối ngoại và văn hóa triển khai Nghị quyết Đại hội XIII đều khẳng định vai trò quan trọng của văn hóa đối với sự nghiệp bảo vệ và phát triển bền vững đất nước.

Trong bối cảnh đó, lý tưởng cao đẹp, giá trị nhân văn sâu sắc và khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một thế giới hòa bình, bình đẳng, hạnh phúc càng cần được tiếp tục tôn vinh, tuyên truyền, lan tỏa, quảng bá sâu rộng với cộng đồng quốc tế.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, đánh giá khách quan tình hình triển khai các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với cộng đồng quốc tế thời gian qua và định hướng thời gian tới.

Đồng thời, các đại biểu cũng đề xuất một số phương thức đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là cho thế hệ trẻ, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, làm cho tư tưởng, đạo đức phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, bồi đắp ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, đúng theo tinh thần của Kết luận số 01 và Chỉ thị số 05.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc cho rằng, trong giai đoạn sắp tới, trước tình hình biến động của thế giới và khu vực mang lại cơ hội và thách thức đan xen cho nước ta, các ban, bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục tích cực tuyên truyền, giới thiệu, tôn vinh trí tuệ, phẩm chất, cốt cách, lý tưởng cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thông qua việc lan tỏa những giá trị văn hoá của Bác tại nước ngoài để phát triển và làm sâu sắc thêm quan hệ nhiều mặt giữa Việt Nam với các nước, nâng cao vị thế và uy tín của nước ta, phát huy tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc, gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Nhân dịp này, Bộ Ngoại giao đã cùng các cơ quan hữu quan tổ chức triển lãm về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; trưng bày nhiều ấn phẩm xuất bản giới thiệu về tầm vóc vĩ đại, tư tưởng và cống hiến lớn lao của Người đối với Việt Nam và thế giới.

Đọc thêm