Lấy ý kiến dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

(PLVN) - Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Quốc phòng đã nghiên cứu, dự thảo các văn bản lập đề nghị xây dựng dự án Luật về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (GGHB LHQ).
Việt Nam tham gia tích cực và có trách nhiệm trong các hoạt động của Liên hợp quốc. Ảnh: Báo điện tử Đảng Cộng sản
Việt Nam tham gia tích cực và có trách nhiệm trong các hoạt động của Liên hợp quốc. Ảnh: Báo điện tử Đảng Cộng sản

Căn cứ Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội Khóa XV. Trong đó, giao Bộ Quốc phòng nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (GGHB LHQ).

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Quốc phòng đã nghiên cứu, dự thảo các văn bản lập đề nghị xây dựng dự án Luật về tham gia lực lượng GGHB LHQ, gồm:

1. Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách trong lập đề nghị xây dựng Luật.

2. Dự thảo Tờ trình Chính phủ đề nghị xây dựng dự án Luật.

3. Đề cương dự thảo Luật về tham gia lực lượng GGHB LHQ.

Bộ Quốc phòng đang nhận ý kiến đóng góp rộng rãi của các tổ chức và cá nhân về dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật nêu trên.

Đọc thêm