Lịch cắt điện Bình Định ngày mai (21/7): Nhiều khu vực huyện Phù Cát bị ngừng cấp điện để dựng cột, thay xà điện

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo lịch cắt điện Bình Định ngày mai (21/7), nhiều khu vực huyện Phù Cát sẽ bị ngừng cấp điện từ 6h30 đến 17h45 để dựng cột, thay xà, thay khoá néo dây ĐZ 22kv .

Hình minh họa

Hình minh họa

Công ty Điện lực Bình Định thông báo lịch cắt điện chi tiết như sau:

Khu vực Phù Cát : ngừng cấp điện TBA Hòa Hội 3, TBA Chùa Vàng, TBA Hòa Hội, TBA Mỹ Hóa, Hòa Hội 4, Đồng Kôm 3, Đồng Kôm 3, ĐMT Hùng Ngọc, Trường NNTW4, Trường Quân đoàn , TS Hòa Hội, DN Tiến Anh, Xăng dầu PC, Chiếu sáng 2, Hồng Châu, Thành Châu, Chiếu sáng số 1, Gia Khang từ 6h30 đến 17h45 để dựng cột, thay xà , thay khoá néo dây ĐZ 22kv;

Khu vực Phú Phong: ngừng cấp điện TBA Thuận Ninh từ 7h15 đến 9h45 để Đội thí nghiệm XNDV Điện lực Bình Định thực hiện CBM cấp độ 2 TBA Thuận Ninh - XT 472/C71;

Khu vực Phù Mỹ: ngừng cấp điện tại AN XUYÊN 2 từ 7h15 đến 8h45 để hãm dây, đấu nối vào ATM lộ, thay cáp thanh cái;

Khu vực Quy Nhơn: ngừng cấp điện Hội Giáo 2, Hội Tân 1, Hội Tân 3, Hội Thành 2, Hội Giáo, Hội Bình, Hội Tân 2A, Hội Thành 3, Nam Nhơn Phước, TBA Xử Lý nước thải, TBA Chiếu sáng nam Nhơn Phước, TBA Công an Nhơn Hội từ 7h30 đến 12h để thay bulong xà ĐZ 22kV bị rỉ sét;

Khu vực Phú Phong: ngừng cấp điện tại TBA Vĩnh Giang từ 7h45 đến 9h15 để thay định kỳ TI TBA Vĩnh Giang - XT42/C72; ngừng cấp điện TBA M6-2 từ 9h45 đến 12h15 để Đội thí nghiệm XNDV Điện lực Bình Định thực hiện CBM cấp độ 2 TBA M6-2 - XT 472/C71; ngừng cấp điện TBA Thủy Điện Tiên Thuận 1 từ 10h đến 11h30 để thay định kỳ TI TBA Thủy điện Tiên Thuận 1 - XT481/ĐOPH; ngừng cấp điện TBA M6-1 từ 13h30 đến 16h để Đội thí nghiệm XNDV Điện lực Bình Định thực hiện CBM cấp độ 2 TBA M6-1 - XT 472/C71; ngừng cấp điện TBA Đồng Trại từ 13h30 đến 15h để thay định kỳ TI TBA Đồng Trại - XT481/ĐOPH; ngừng cấp điện TBA NM Dăm Gỗ Thành Ngân 1 từ 15h30 đến 17h để thay định kỳ TI TBA Thành Ngân 1 - XT371/ĐOPH.

* Để theo dõi lịch cắt điện tại Bình Định, người dân có thể truy cập:

https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm