Lựa chọn dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư

(PLO) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư 02/2016 hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Thông tư này có hiệu lực từ 18/4/2016. Theo đó, việc lựa chọn sơ bộ dự án nhằm xác định đúng các dự án kết cấu hạ tầng, cung cấp trang thiết bị, dịch vụ công được nghiên cứu đầu tư theo hình thức PPP.

Dự án được lựa chọn sơ bộ phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau: Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, vùng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phù hợp với lĩnh vực đầu tư theo quy định của pháp luật và là dự án ưu tiên của bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh; có khả năng tạo doanh thu để hoàn vốn cho nhà đầu tư, ưu tiên dự án tạo doanh thu từ hoạt động kinh doanh.

Ngoài ra, căn cứ mức độ thông tin của từng dự án, có thể xem xét bổ sung các tiêu chí sau để ưu tiên lựa chọn sơ bộ dự án: Có nhà đầu tư quan tâm; có nhu cầu sử dụng dịch vụ lớn; có yếu tố thuận lợi để thực hiện đầu tư (dự án đã thực hiện giải phóng mặt bằng; công trình phụ trợ, đấu nối đã được xây dựng; nguyên nhiên vật liệu, máy móc công nghệ sẵn có trên thị trường).

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm