Miễn phí chuyển tiền ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngân hàng nhà nước đề nghị các tổ chức tín dụng khẩn trương xem xét, áp dụng chính sách miễn phí đối với các giao dịch chuyển tiền của các tổ chức, cá nhân tới các số tài khoản tiếp nhận tiền đóng góp cho Quỹ vắc-xin phòng Covid-19.

BIDV là ngân hàng duy nhất được tiếp nhận tiền ủng hộ Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19.

BIDV là ngân hàng duy nhất được tiếp nhận tiền ủng hộ Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19.

Ngân hàng nhà nước (NHNN) vừa có công văn số 3895/NHNN-TT gửi các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài đề nghị các tổ chức này khẩn trương xem xét, áp dụng chính sách miễn phí đối với các giao dịch chuyển tiền của các tổ chức, cá nhân tới các số tài khoản tiếp nhận tiền đóng góp cho Quỹ vắc-xin phòng Covid-19.

Văn bản vừa được gửi đi ngày 1/6/202. Tại công văn này, NHNN thể hiện rõ  tinh thần trách nhiệm, chia sẻ của ngành ngân hàng trong bối cảnh cả nước chung tay phòng, chống dịch Covid-19 đồng thời góp phần tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đóng góp, hỗ trợ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19.  

Theo công văn này tiền ủng hộ Quỹ vắc-xin sẽ được miễn phí chuyển tiền khi chuyển tới 2 địa chỉ tiếp nhận sau:  

  Tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước: 

- Tên tài khoản: Quỹ vắc-xin phòng Covid-19.

- Số hiệu tài khoản: 

+ VND: 3761.0.9098866.91999 

+ USD: 3761.0.9098869.91999 

+ EUR: 3761.0.9098786.91999

 Tại NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, CN Hà Nội:

- Tên tài khoản: Quỹ vắc-xin phòng Covid-19.

- Số hiệu tài khoản: 

+ VND: 21110009116868

+ USD: 21110371116868 

+ EUR: 21110142996868

Căn cứ thông tin trên, NHNN cũng đề nghị TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chủ động thực hiện việc công bố thông tin rộng rãi tới khách hàng về phạm vi, hình thức, thời gian áp dụng.

Như tin đã đưa, ngày 26/5, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định 770/QĐ-TTg thành lập Quỹ vắc xin phòng COVID-19.

Quỹ vắc xin phòng COVID-19 Việt Nam (sau đây gọi tắt là Quỹ) được thành lập để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vắc xin của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vắc xin, nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho người dân. 

Quỹ là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước, hoạt động theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Quỹ có tư cách pháp nhân; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước  và ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật. Quỹ có chức năng quản lý, điều phối các nguồn lực tài chính, hiện vật của Quỹ để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vắc xin, nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.

Bộ Tài chính ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ. Bộ máy quản lý Quỹ sử dụng cán bộ, công chức của Bộ Tài chính, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định. Kinh phí hoạt động của bộ máy quản lý Quỹ do ngân sách nhà nước chi trả, không sử dụng từ nguồn thu của Quỹ.

Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả. Quỹ chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về các hoạt động tài chính của Quỹ của các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và Kiểm toán nhà nước; giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng. Quỹ được sử dụng vốn nhàn rỗi của Quỹ để gửi tại các ngân hàng thương mại nhằm mục đích bảo toàn và phát triển vốn cho Quỹ nhưng phải đảm bảo an toàn.

Quỹ tự chấm dứt hoạt động và giải thể sau khi cơ quan có thẩm quyền công bố hoàn thành việc tiêm vắc xin phòng dịch COVID-19 cho người dân; số dư Quỹ (nếu có) được nộp toàn bộ vào ngân sách trung ương để bổ sung nguồn lực mua vắc xin cho Chương trình tiêm chủng mở rộng của Nhà nước.

Quỹ có nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện bằng tiền, vắc xin của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác để hỗ trợ, tài trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vắc xin, nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.

Đồng thời phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc vận động quyên góp, tài trợ cho Quỹ để hỗ trợ, tài trợ hoạt động mua, nhập khẩu vắc xin, nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 theo quy định.

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, nguồn thu của Quỹ, bao gồm: Các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện bằng tiền, vắc xin của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước cho Quỹ; và các nguồn vốn hợp pháp khác.

"Bài/Loạt bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ"

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm