Năm 2019, SCIC vượt 4% kế hoạch doanh thu

(PLVN) - Thông tin tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước  (SCIC) cho biết,  năm 2019, doanh thu của SCIC đạt 6.760 tỷ đồng, bằng 104% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế SCIC cùng đạt 4.067 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước (bao gồm thuế thu nhập DN và lợi nhuận sau thuế) 2.847 tỷ đồng.

Năm 2019, SCIC vượt 4% kế hoạch doanh thu

Về công tác tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại DN, lũy kế từ đầu năm đến tháng 12/2019, SCIC đã tiếp nhận được 13 DN với tổng vốn nhà nước hơn 7.160 tỷ đồng. Theo Quyết định 1232, SCIC đã hoàn thành tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 35/62 DN với tổng vốn nhà nước là 10.742 tỷ đồng.

Trong năm 2019, SCIC tiếp tục tập trung thực hiện các biện pháp quản trị thông qua vai trò cổ đông nhà nước, tái cơ cấu để nâng cao hiệu quả hoạt động, xử lý tồn tại phát sinh tại các DN trong danh mục, đặc biệt là các tập đoàn, tổng công ty có quy mô vốn lớn, mới tiếp nhận có tình hình tài chính phức tạp.

Công tác thoái vốn nhà nước tại DN của SCIC đã được triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, đạt được hiệu quả cao, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước.

Về tình hình triển khai hoạt động đầu tư kinh doanh, công tác nghiên cứu các cơ hội đầu tư của SCIC tiếp tục được chú trọng triển khai. Các đơn vị đã tiến hành nghiên cứu gần 30 cơ hội đầu tư, trong đó có 15 cơ hội đã được phê duyệt chủ trương nghiên cứu, chuyển sang giai đoạn trình chủ trương đầu tư. 

Bên cạnh đó, trong năm 2019, SCIC đã tập trung đẩy mạnh vào công tác nghiên cứu hoàn thiện các quy định nội bộ, Hội đồng thành viên SCIC đã phê duyệt và giao Tổng Giám đốc ký ban hành bộ tiêu chí sàng lọc đầu tư, đang hoàn thiện để ban hành sửa đổi Quy chế đầu tư, các quy trình ra Quyết định đầu tư, nhằm xác định rõ khẩu vị đầu tư, định hướng, các tiêu chí và lĩnh vực đầu tư của SCIC trong thời gian tới.

Theo ông Nguyễn Chí Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc SCIC, trong năm 2020 SCIC sẽ tập trung các hoạt động liên quan tới xây dựng thể chế, chiến lược; tiếp nhận bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước; quản trị DN; tái cơ cấu, cổ phần hóa và bán vốn nhà nước tại các DN; công tác đầu tư kinh doanh vốn…

Cùng chuyên mục

Đọc thêm