Ngành THADS học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(PLO) - Nhờ những giải pháp thiết thực, hiệu quả, đến nay, việc học và làm theo lời Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, tạo chuyển biến tích cực trong suy nghĩ, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn ngành THADS. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng thi hành án, xây dựng hình ảnh người cán bộ tư pháp “phụng công thủ pháp, chí công vô tư” như lời Bác dạy.

Nhằm nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, lập thành tích kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Bác, Tổng cục THADS đã ban hành kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành. Theo đó, các địa phương cần triển khai kế hoạch đồng bộ, đảm bảo phù hợp thiết thực với chức năng, nhiệm vụ từng đơn vị.

Xác định việc tăng cường kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, chất lượng phục vụ nhân dân của các cơ quan THADS trong tỉnh là bước đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, lãnh đạo Cục THADS tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo Chi cục THADS các huyện, thành phố tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, đảm bảo tiến độ giải quyết án, hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Đồng thời chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo THADS tỉnh thực hiện tốt các công việc liên quan đến công tác THADS, tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, giải quyết những vụ khó, phức tạp, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị trong chỉ đạo giải quyết các vụ việc.

Các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc phân công cụ thể và chỉ đạo các chấp hành viên xây dựng kế hoạch thực hiện, tổ chức đôn đốc, xác minh, phân loại, giải quyết các loại án nên những vụ phải thi hành án lớn, kéo dài của đơn vị đã được giải quyết. Ngoài ra, các chấp hành viên còn kiên trì thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án, nhờ đó giảm được rất nhiều chi phí và nhân sự. Có thể nói, việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng thi hành án, xây dựng hình ảnh người cán bộ tư pháp “phụng công thủ pháp, chí công vô tư” như lời Bác dạy.

Nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cục THADS TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 với chủ đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các cán bộ, công chức đã được truyền đạt những nội dung cơ bản về phong cách làm việc “dân chủ, quần chúng”, “khoa học”, “nêu gương”; phong cách lãnh đạo “dân chủ nhưng quyết đoán”, “sâu sát”, “khéo dùng người, trọng dụng người tài”, “cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo” trong cán bộ, đảng viên. 

Ngoài ra, những vấn đề liên quan tới phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên của đơn vị cũng được chú trọng, gắn với thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các phong trào thi đua yêu nước của ngành, cơ quan, đơn vị; đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII, tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức và hành động. Từ đó, tạo động lực để cán bộ, công chức THADS không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị trong việc thực hiện nêu gương và gắn với trách nhiệm của tập thể cơ quan, đơn vị.

Để tạo sự chuyển biến trong học tập và làm theo lời Bác, các cán bộ, công chức của các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc luôn phát huy tinh thần gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Hàng năm, mỗi phòng chuyên môn đều tổ chức cho các cán bộ, đảng viên ký cam kết, đăng ký “làm theo” Bác bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với các nhiệm vụ công việc.

Bên cạnh đó, các cán bộ trong ngành THADS còn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, tiên phong, gương mẫu trong việc tự học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chấp hành quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm túc nội quy của ngành, của đơn vị, thực hành tiết kiệm, bảo vệ tài sản công. Nhờ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng, hành động của mỗi cán bộ, chấp hành viên, góp phần nâng cao hiệu quả thi hành án, nhiều vụ việc phức tạp kéo dài được giải quyết dứt điểm, góp phần giảm đơn thư, khiếu nại vượt cấp. 

Thời gian tới, để việc học tập và làm theo lời Bác tiếp tục đi vào chiều sâu, hệ thống các cơ quan THADS cần tiếp tục quán triệt thực hiện đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Cùng với đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua, trong đó chú trọng gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Các Cục THADS địa phương cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, phải làm tốt hơn nữa công tác tư tưởng dân chủ, kịp thời giải quyết những điểm còn tồn đọng trong nhiệm vụ chính trị, tạo điều kiện, môi trường cho các cán bộ, đảng viên được học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị. Đồng thời, mỗi cán bộ, công chức với ý thức, trách nhiệm của mình phải nỗ lực thực hiện, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được phân công.

Cùng chuyên mục
Đại học Luật Hà Nội: Nỗ lực gặt hái nhiều thành tựu trong hoạt động nghiên cứu khoa học

Đại học Luật Hà Nội: Nỗ lực gặt hái nhiều thành tựu trong hoạt động nghiên cứu khoa học

(PLVN) - Hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022, từ ngày 18/5/2022 đến ngày 31/5/2022, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Diễn đàn Luật học và Phát triển với chủ đề “Một số vấn đề về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”. Báo Pháp luật Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn PGS.TS. Tô Văn Hòa – Phó Bí thư đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội về sự kiện khoa học này.

Đọc thêm