Ngành Thuế triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý thu

(PLVN) - Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn, với những tác động giảm thu từ chính sách và tình hình dịch bệnh phức tạp, thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý mặc dù không có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2019 song để có được kết quả đó là do cơ quan thuế các cấp đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý thu...

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp giao ban trực tuyến công tác tháng 7/2020 của Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế (TCT) Cao Anh Tuấn cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 7/2020 do cơ quan thuế (CQT) quản lý ước đạt 91.600 tỷ đồng, bằng 7,3% so với dự toán pháp lệnh, bằng 70,2% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng thu NSNN lũy kế 7 tháng ước đạt 666.080 tỷ đồng, bằng 53,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 91,5% so với cùng kỳ năm 2019.

“Đây là kết quả thấp nhất so với thu của một số năm gần đây, cả về tiến độ và tốc độ…”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Nguyên nhân được chỉ ra là do những tác động giảm thu từ chính sách và tình hình dịch bệnh phức tạp. Tuy nhiên, theo Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn, để có được kết quả đó là do CQT các cấp đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý thu. 

TCT đã chỉ đạo Cục Thuế triển khai dự toán thu ngay từ ngày đầu, tháng đầu; giao nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra DN năm 2020 cho Cục Thuế; Tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhóm giải pháp công tác quản lý thu, tập trung rà soát toàn bộ số doanh nghiệp (DN) đăng ký kinh doanh để đưa vào quản lý thuế, kiểm tra toàn bộ số người nộp thuế (NNT) báo ngừng hoạt động; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế giá trị gia tăng đảm bảo hoàn thuế đúng quy định của pháp luật; tăng cường công tác quản lý hóa đơn bán hàng.

Cụ thể, CQT tập trung kiểm tra, rà soát số lượng DN đăng ký kinh doanh, số lượng DN tạm nghỉ kinh doanh, ngừng hoạt động đặc biệt là sau dịp Tết Nguyên đán và số NNT báo ngừng, nghỉ kinh doanh trong thời gian dịch bệnh bùng phát, đảm bảo đưa vào quản lý thuế đối với 100% NNT có kinh doanh; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tình hình sản xuất kinh doanh, khai, nộp thuế của DN. Xác định chính xác đối tượng, điều chỉnh mức thuế khoán phù hợp với thực tế kinh doanh, chống thất thu NSNN. 

Bên cạnh đó, ngành Thuế đã tích cực triển khai thực hiện Nghị định 41/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 về gia hạn thời hạn nộp tiền thuế và tiền thuê đất cho DN, tổ chức, cá nhân gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19.

Tính đến ngày 30/7/2020, TCT đã tiếp nhận 179.247 giấy đề nghị gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất (DN: 125.152 giấy đề nghị, hộ, cá nhân kinh doanh: 54.095 giấy đề nghị) với số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn là 53.645 tỷ đồng.

CQT các cấp đã thực hiện được 32.851 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 35,53% kế hoạch năm 2020; kiểm tra được 301.420 hồ sơ khai thuế tại CQT. Tổng số tiền xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 30.695 tỷ đồng; tăng thu NSNN 10.915 tỷ đồng. Trong đó, đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 104 DN có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt 269 tỷ đồng; giảm lỗ 1.785 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 2.373 tỷ đồng.

Trong 7 tháng đầu năm 2020, CQT các cấp cũng đã thu hồi được 16.372 tỷ đồng, bằng 38,7% nợ thuế có khả năng thu tại thời điểm 31/12/2019, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2019 (thu bằng biện pháp quản lý nợ là 11.466 tỷ đồng; thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ  là 4.906 tỷ đồng).

Khẳng định nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm là rất nặng nề, Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn cho biết, ngay trong tháng 8/2020, cùng với việc rà soát để chuẩn bị hồ sơ và các phương án để xây dự toán thu NSNN năm 2021, kế hoạch trung hạn 2021-2023, TCT sẽ  tiếp tục theo dõi chặt chẽ tiến độ thu, phân tích, đánh giá tình hình thu theo từng địa bàn để phục vụ công tác điều hành thu NSNN; Tổng hợp đánh giá của các Cục Thuế để cập nhật đánh giá tác động của dịch Covid -19 đến thu NSNN năm 2020, trên cơ sở đó tham mưu cho Tổng cục, Bộ Tài chính các kịch bản điều hành thu NSNN năm 2020.

Ngay trong tháng 8 này, TCT sẽ hướng dẫn các Cục Thuế thực hiện điều chỉnh kế hoạch thanh tra – kiểm tra thuế năm 2020 theo Nghị quyết 84/NQ-CP; Ban hành Quy trình kiểm tra chấp hành pháp luật thuế tại trụ sở CQT.

Đồng thời tổ chức tập huấn trực tuyến Nghị quyết 94/2019/QH14, Thông tư  69/2020/TT-BTC cho CQT, cán bộ thuế để triển khai thực hiện xử lý nợ thống nhất trong toàn ngành Thuế; thảo luận về các nội dung sửa đổi, bổ sung quy trình Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; ban hành công văn chỉ đạo các Cục Thuế tổ chức triển khai thực hiện Thông tư  69/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ; Chỉ đạo các Cục Thuế thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ ngay đối với những NNT hết thời gian gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo Nghị định 41 nhưng không nộp kịp thời, đúng hạn vào NSNN để không phát sinh tăng nợ mới…

Cùng chuyên mục

Đọc thêm